v pripade, ze mate v prehliadaci zakazane obrazky - na obrazku je 10 klikacich map prikázanie prvé prikázanie druhé prikázanie tretie prikázanie štvrté prikázanie piate prikázanie šieste prikázanie siedme prikázanie ôsme prikázanie deviate prikázanie desiate

Pozemské ľudstvo sa v prvých svojich počiatkoch vyvíjalo v súlade s prírodnými, vesmírnymi, večnými Božími zákonmi. V ďalšom priebehu zo známych dôvodov postupne klesalo do stále väčšieho hriechu a bolo potrebné nato zo Svetla upozorniť.

V celej histórii prichádzalo od Boha mnoho pomocí vo forme posolstiev a varovaní prostredníctvom rôznych prorokov a poslov, ako aj prítomnosťou samotných Vyslancov Svetla na Zemi.

Jedna z takýchto mimoriadne dôležitých pomocí bola zaslaná od Boha prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša vtedajšiemu povolanému židovskému národu. Bolo to Desatoro Božích prikázaní. Ak by totiž ľudstvo v tej dobe nebolo úplne poblúdené, neboli by potrebné ani prikázania od Boha.

Je ale dnešok lepší? Každý reálne rozmýšľajúci človek vie, že na Zemi neustále pokračuje úpadok ľudskej spoločnosti prakticky vo všetkých sférach života. Dnes viac ako inokedy potrebujú ľudia okrem poznania večných Božích zákonov práve Desatoro Božích prikázaní, aby vedeli, čo majú a čo nesmú robiť na svojej púti stvorením.

Nie je možné vojsť do Raja s tým, že by človek nedodržiaval Božie zákony a Jeho prikázania. Nie je možné vstúpiť do Kráľovstva Božieho žiadnemu ľudskému duchu, ak dôsledné a úplné napĺňanie Božích zákonov a Božích prikázaní v každodennom živote bude zľahčovať, alebo  ľahkomyseľne vo svojej povrchnosti a nedôslednosti aj takto znevažovať.

Kto si myslí, že Boh odovzdal ľuďom na Zem prikázania nato, aby si ich oni prispôsobovali vo svojej pohodlnosti, alebo vykladali tieto prikázania ostatným spolupútnikom tak, ako im to vyhovuje v ich túžbe po pozemskej moci, tak nech sa nemýli!

Boh sa takto urážať nedá a neprijme vo svojom Kráľovstve nikoho, kto Jeho posolstvá pokrivil, prispôsobil, upravil, zľahčil  a neprijme ani tých, ktorí vo svojej duchovnej lenivosti prijímali takéto pokriveniny Božích posolstiev – zasielaných pozemskému ľudstvu na pomoc – bez vlastného samostatného skúmania a hľadania!

Božie prikázania sú preto prikázaniami, lebo ich treba dôsledne do bodky dodržiavať! Každé ich zľahčovanie zo strany rôznych náboženských smerov „zaváňa“ tým, že mnohým „duchovným pastierom“ záleží viac na tom, aby vydláždením širokej a pohodlnej cesty mali čo najväčší počet svojich „ovečiek vo svojom chotári“, než na tom, aby tieto svoje „ovečky“ doviedli tam, kam ich podľa vlastných slov a vyjadrení  vedú – do Raja!

(kliknutím na jendotlivé číslice na obrázku hore sa zobrazia prikázania)