Poučenia:
  Jasné Svetlo |   Stará arabská múdrost |   Kde pália knihy
  Déva stromu |   Miroslav Hrabica |   Martin Luther

 

Čo iného je žiaľ,

než radosť z učenia sa životu.

(Déva stromu)