Poučenia:
  Jasné Svetlo |   Stará arabská múdrost |   Kde pália knihy
  Déva stromu |   Miroslav Hrabica |   Martin Luther

 

HODNOTA ÚSMEVU

Úsmev nestojí nič a stojí mnoho.

Obohacuje toho, kto ho prijíma a neochudobňuje toho, kto ho daruje.

Trvá iba chvíľu, ale spomienka naň býva niekedy večná.

Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho obišiel a nikto nie je tak chudobný, aby ho nemohol darovať.

Úsmev vytvára v domove šťastie, v starostiach je opora

A je citlivým znamením priateľstva.

V únave prináša odpočinok, v znechutení vracia odvahu,

V zármutku je potešením a pre každú bolesť prirodzeným liekom.

Je dobré, že si ho nemožno kúpiť, ani ho ukradnúť,

Pretože má hodnotu okamihu, kedy je darovaný.

 

... keby si stretol niekoho, kto by nemal pre teba úsmev, i keď naň čakáš, buď tak veľkodušný a oblaž ho svojim úsmevom ty, pretože nikto nepotrebuje úsmev tak ako ten, kto ho nemá pre druhých.