Poučenia:
  Jasné Svetlo |   Stará arabská múdrost |   Kde pália knihy
  Déva stromu |   Miroslav Hrabica |   Martin Luther

 

Keď chceš pomôcť hladujúcemu,

tak mu môžeš dať rybu,

ale tým ho nezachrániš.

Daj mu radšej udicu,

aby sa naučil chytať ryby.

 

(príslovie)