Poučenia:
  Jasné Svetlo |   Stará arabská múdrost |   Kde pália knihy
  Déva stromu |   Miroslav Hrabica |   Martin Luther

 

Človeče, čo zaseješ, musíš zožať!

Nerob svojmu blížnemu to, čo nechceš, aby druhí robili tebe!

Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,  aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?  Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.