Poučenia:
  Jasné Svetlo |   Stará arabská múdrost |   Kde pália knihy
  Déva stromu |   Miroslav Hrabica |   Martin Luther

 

Aj keby som vedel,

že sa zajtra svet rozbije na dva kusy,

zasadil by som dnes jabloň.

(Martin Luther)