Poučenia:
  Jasné Svetlo |   Stará arabská múdrost |   Kde pália knihy
  Déva stromu |   Miroslav Hrabica |   Martin Luther

 

Nekráčaj predo mnou, možno ťa nebudem nasledovať.

Nekráčaj za mnou, možno ťa nedokážem viesť.

Kráčaj vedľa mňa a buď môj priateľ.

(Albert Camus)