Poučenia:
  Jasné Svetlo |   Stará arabská múdrost |   Kde pália knihy
  Déva stromu |   Miroslav Hrabica |   Martin Luther

 

Pane,

daj mi silu, aby som zvládol to,

čo nemôžem zmeniť

a daj mi silu, aby som zmenil to,

čo zmeniť môžem.

 


 

Aj keby som šiel

tôňou smrti,

nebojím sa,

lebo Ty si so mnou,

Pane!