Poučenia:
  Jasné Svetlo |   Stará arabská múdrost |   Kde pália knihy
  Déva stromu |   Miroslav Hrabica |   Martin Luther

 

Vyslovené slovo

a vystrelenú guľku

nikdy nevrátiš späť

(stará arabská múdrosť)