Poučenia:
  Jasné Svetlo |   Stará arabská múdrost |   Kde pália knihy
  Déva stromu |   Miroslav Hrabica |   Martin Luther

 

Prosby s plačom

 

Keby sme dokonale poznali vôľu Božiu,

často by sme s plačom prosili o to,

o odvrátenie čoho teraz s plačom prosíme.

 

(jeden známy kresťanský duchovný)