Poučenia:
  Jasné Svetlo |   Stará arabská múdrost |   Kde pália knihy
  Déva stromu |   Miroslav Hrabica |   Martin Luther

 

Ja som Svetlo, a ty ma nevidíš.

Som Cesta, a ty ma nesleduješ.

Som Pravda, a ty mi neveríš.

Som Život, a ty si ma nevážiš.

Som tvoj Majster, a ty ma nepočúvaš.

Som tvoj BOH, a ty ma nectíš.

*******

... ak budeš nešťastný, mne si nesťažuj!


(nápis na starej francúzskej krížovej ceste)