Poučenia:
Prvé, druhé a tretie bdenie | Vyliata KRV - za mnohých (za všetkých?) |

A čo TY, človeče, ktorý VIEŠ?

 

Ak mi niekto zaželá „príjemné prežitie veľkonočných sviatkov“, mal by som si pritom uvedomiť to staré známe: Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.

Veď aj Syn Boží oznámil zákonníkom a farizejom mnohé a zdôraznil pritom, že to urobil len preto, aby vedeli, čo robia a boli zato aj viac zodpovední, lebo sami o sebe tvrdia, že vedia, aby teda nemohli niekedy neskôr dôsledky vlastných skutkov zľahčovať.

 

Ateista, neveriaci, berie Veľkú Noc ako obyčajný štátny sviatok a pracovné voľno, kedy má predĺžený víkend od štvrtka až do utorka. Z pochopiteľného dôvodu je to pre neho príjemné a teší sa.

Židia si na Veľkú Noc pripomínajú odchod a oslobodenie sa z jarma, kedy ich Mojžiš vyvádzal z egyptského otroctva do zeme zasľúbenej. To je ich sviatok a slávia ho. Oni neveria, že Ježiš Kristus bol ten zvestovaný Mesiáš, ktorého čakajú dodnes. Oslavujú oprávnene tú udalosť, ktorá pred 3,5 tisíc rokmi viedla k slobode.

Veriaci dnešných kresťanských cirkví slávia Veľkú Noc ako jeden z najväčších sviatkov. Veľký Piatok je dokonca v liturgickom kalendári označený ako „Slávenie utrpenia a smrti Pána“, kedy si veriaci myslia, že Ježiš zaplatil svojou smrťou na kríži všetky naše dlžoby a hriechy, na Veľkú Nedeľu oslavujú zmŕtvychvstanie Syna Božieho v tele. Veria výkladom svojich cirkví, a preto si vzájomne želajú príjemné prežitie počas týchto dní.

Pre ľudí s iným svetonázorovým náhľadom je Veľká Noc (v európskom priestore) príležitosť na oddych, nakoľko je vtedy štátom uznaný sviatok a ľudia majú pracovné voľno. Je to pre nich takisto príjemné.

 

-------

Pre mnohých ľudí platili slová Syna Božieho, keď na kríži umieral: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!“

Ale čo TY (?), človeče, ktorý si už znalý, zodpovedný za každé slovo a VIEŠ:

-         že vo štvrtok na Poslednej večeri Syn Boží okrem dôležitých zvestovaní smutne hovoril otvorene o zradcovi, smutne oznámil Petrovi to, že Ho trikrát zaprie, v Getsemanskej záhrade sa modlil k Otcovi, smutne videl, ako Jeho učeníci zaspali, keď im hovoril, aby vydržali bdieť, atď;

-         že na Veľký piatok sme my, pozemšťania, zavraždili Syna Božieho, tak ako to predpovedal predtým v podobenstve o zlých vinároch;

-       že po Jeho zavraždení na Veľkú Noc sa roztrhla chrámová opona ako dôkaz zrušenia zmluvy medzi hriešnym ľudstvom a Bohom, nie obnovenia tejto zmluvy;

-       že na Veľkú Nedeľu nevstal z mŕtvych Syn Boží v pozemskom tele, ale ukazoval sa len vyvoleným v „inom“ tele, preto Ho spočiatku nepoznali;

-       že po Veľkej Nedeli sa zjavoval Syn Boží učeníkom so slovami „Pokoj vám“, lebo boli nepokojní a báli sa, Tomáš neveril, bolo treba im dať dôkazy, aby uverili, pričom im povedal, že blahoslavení sú tí, ktorí nevideli, ale uverili;

-         že vo veľkonočných prednáškach od Abdrushina nie je ani len náznak nejakého sviatku alebo príjemného slávenia v súvislosti s Veľkou Nocou, práve naopak obžaloba a súd („v spravodlivom vyrovnaní večných zákonov má dnešná Veľká Noc viesť pozemské ľudstvo do utrpenia Veľkého Piatku“);

-         že v knihách Večné zákony sa spomína Veľká očista, veľká zodpovednosť, apod., ale o sviatkoch Veľkej Noci sa tam nehovorí nič;

 

Ja som prežíval Veľkú Noc podľa toho, ktorý deň práve bol.

Vo štvrtok večer som lámal a jedol chlieb, z pohára pil červené víno, ako nám to kázal Syn Boží, aby sme si pripomínali Poslednú večeru, v piatok som si s hrôzou pozrel filmy ako varovanie pre ľudstvo, čítal som si z evanjelií, ktoré svedčia o krutosti ľudstva voči svojmu Spasiteľovi, v nedeľu som želal neveriacim, zaslepeným veriacim a iným, aby prišli čo najskôr nato, že Syn Boží, Ježiš nevstal z mŕtvych vo svojom tele, neprišiel sa nechať ukrižovať, ale spása prišla k nám pred dvetisíc rokmi v Pravde, v Slove Božom.

Život podľa SLOVA Pána Ježiša – to je Cesta pre každého z nás.

 

A čo TY, človeče, ktorý VIEŠ, že komu bolo viac dané, od toho bude aj viac požadované, budeš aj v budúcnosti tak ako ateista, žid, evanjelik, či katolík želať niekomu inému „PRÍJEMNÉ prežitie veľkonočných sviatkov“?