Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Falošní kristovia

Ježiš Kristus predpovedal, čo sa bude tesne pred koncom tohto pokriveného sveta diať a čo bude nádejou pre ľudí. Vyslovene varoval, že v Jeho mene budú temnoty prostredníctvom svojich služobníkov oslovovať a lákať slabých a slepo veriacich.

Takže aj vzhľadom k doleuvedeným slovám Syna Božieho by mali veriaci hľadieť na rôzne zjavenia, ktoré sa po celej Zemi množia ako huby po daždi a v ktorých sa nielenže zjavuje údajne sám Ježiš Kristus, ale ešte aj k ľuďom prehovára...

 

Z Evanjelia Matúša: (slová Ježišove)

„Lebo vtedy bude veliké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude.

A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené žiadne telo; ale pre vyvolených budú skrátené tie dni.

Vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! Neverte!

Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených.

Hľa, predpovedal som vám to!“