Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Kráľovstvo Božie je v tebe

Nasledujúce slová sú z Evanjelia Tomášovho (v češtine), ku ktorým sme sa dostali dňa 7.3.2003 – v deň, kedy u nás oslavuje svoje meno – Tomáš!

Království Boží je v tobì a všude kolem tebe. Nikoliv v budovách ze døeva a kamene.

Rozštípni kus døeva, já tam budu; nadzvedni kámen a nalezneš mne.“