Poučenia:
Spasiteľ Ježiš | Veriť v Ježiša | Ako sa modliť | Spievaná modlitba Otčenáš | Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista |
Druhý príchod Ježiša Krista na Zem | Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ | Príchod Syna Človeka | Široká cesta a tesná brána | Pojem „Svätý“ |

Pápež Slovákom

Pojem slova „evanjelium“ označuje dobrú správu alebo dobrú zvesť. Dobrá správa a spása prišla na Zem k ľuďom vo forme vteleného Slova Božieho.

Slovo Božie je Cesta, Pravda a Život a nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze SLOVO.

Pápež Ján Pavol II. dňa 14.9.2003 v Bratislave odkázal slovenskému národu :

„Nikdy sa nehanbi za evanjelium, chráň si ho ako najcennejší poklad, z ktorého môžeš čerpať svetlo a silu do každodenného života.“

Uchovajme si naveky vo svojom vnútri tieto slová živé, my pozemskí ľudia, bez rozdielu na náš svetonázor a vierovyznanie, lebo svetlo a silu do večného života môžeme čerpať jedine od Stvoriteľa všetkého živého - od Svätého Otca, ktorý je na nebesiach.