Poučenia:
Prvé, druhé a tretie bdenie | Vyliata KRV - za mnohých (za všetkých?) |

Žijeme v oblasti, kde prevládajúcim náboženstvom je kresťanstvo. Najdôležitejšou knihou pre kresťanov je Biblia. Je to duchovná kniha a skladá sa zo Starého zákona a Nového zákona.

Napriek mnohým doporučeniam kňazov si mnohí veriaci, chodiaci pravidelne do kostola, Bibliu síce kúpia, majú ju na čestnom a poprednom mieste vo svojich obývačkách, ale ju nečítajú. Je to pre nich vraj namáhavé čítanie a mnohému nerozumia.

Nato, aby spoznali, čo všetko sa nachádza v Biblii, hoci desiatky rokov chodia do kostola, si čas neurobia. Mnohým z nich preto stačí, že sa im prečíta nejaký vybratý úsek z Biblie a oni sú vo svojom vnútri blažení, najmä ak sa im navyše ešte oznámi: „Počuli ste Slovo Božie.“ 

Snažia sa dodržiavať všetky cirkevné nariadenia, tvária sa zbožne pri slovách kňaza, ale ak im tento doporučí, aby sa namiesto strácania času vysedávaním pri televízoroch alebo iných jalových činnostiach pohrúžili radšej do Biblie, tak túto radu svojho duchovného pastiera až tak striktne neuvádzajú do svojho života. 

Pri štúdiu Biblie sa totiž vyžaduje námaha a určitý pohyb ducha, aby človek pochopil, čo mu vlastne vravia odkazy zo zaviatych dôb. Pre lenivého ducha je ľahšie pasívne počúvať, čo mu kto vyberie a prečíta, než by sa mal on sám namáhať, aby sa dozvedel aj viac, aby poznal komplexnejšie súvislosti aj na dnešné dianie okolo nás. Ale práve toto „viac“ je dnes mimoriadne dôležité, lebo mnohé informácie v Biblii sa týkajú práve tejto našej dnešnej doby!

Je úplne jedno, akého vierovyznania je čitateľ Biblie, pretože ona prehovára v mnohých svojich úsekoch k duchu.

Ježiš prišiel zákony svojho Otca naplniť, nie ich rušiť!

Preto aj niektoré uvedené poučenia z Biblie...

pozn.: Treba čitateľa upozorniť, že viaceré úryvky sú zo starších vydaní rôznych Biblií, takže by sa mohlo niekedy zdať, že sú vzhľadom na dnešnú slovenčinu v texte gramatické chyby. Texty sú ponechané v pôvodnom originálnom znení.