Témy:

 

Ľudstvo by malo pamätať na slová Ježiša: „Buďte ako deti!“

Z týchto slov vyplýva, že ľudia okrem iného majú všetko nové prijímať ako deti - nezaujato - tak, ako keby o tomto novom dovtedy nič nevedeli. Podľa svojho vnútorného vyciťovania sa v ďalšom majú potom aj zariadiť.

Každý človek na svojej púti stvorením má samostatne používať svoje vlastné cítenie, a nemá sa ako na barlách opierať o názory druhých.

Matúš 7.kapitola, 6.verš: Nezneuctiť sväté veci - „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.“

To znamená, že sa Sväté Slovo nemá nikomu vtierať! Ani v podchodoch, ani na ulici! Pomáhať sa má len hľadajúcim! A sú všetci tí, ktorí sú oslovovaní hocikde, aj vonku na ulici, hľadajúci? Nehádžu sa aj takto „perly sviniam“?

Ten, kto sa má k Slovu dostať, keď bude túžiť po ňom, určite sa k nemu jedného dňa dostane aj sám bez toho, že by sa mu druhý vnucoval.

Jablko sa má oberať vtedy, keď je dozreté. Keď ho odtrhneme nezrelé, nie je vhodné ani na konzumáciu, ani na zasadenie novej jablone.

Ľudia robia často aj inú veľkú chybu: Posudzujú vyslovené alebo písané slovo podľa toho, kto ho vyslovil, a nie podľa toho, čo vyslovil.

Kto odmieta nejakú knihu len preto, že to niekto iný doporučil, tak jeho viera je len slepá, ak k tomuto názoru neprišiel vlastným prečítaním a skúmaním dotyčnej knihy. Ak niekto odsúdi bez vlastného preskúmania autora nejakej knihy len preto, že ho iní ohovorili, tiež sa previňuje!

Všetko dnes si treba overiť vlastným skúmaním a posudzovať to podľa vlastného prežitia, inak je takýto „hľadajúci“ len spadnutým listom v prúde vody bez vlastného „JA“.