Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Predvianočná ...

Každý človek v sebe nosí hviezdu, ale iba na ňom záleží, či bude dobrá alebo zlá.

 

Každý človek vie, že keď zaseje pšenicu, nemôže zožať žito alebo ovos. To je predsa nemožné. Takisto platí, ak zasejem lásku, zožnem lásku, ak zasejem nenávisť, zasiahne ma spätne nenávisť.

Je to povedané prostými slovami: „ Čo človek zaseje, to aj zožne!“, alebo „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva!“

Tieto slová platia pre všetko dianie na celom svete a nielen v prírode.

Človeku ako jedinému na Zemi je dané, že má slobodnú vôľu rozhodovať sa o tom, či bude v sebe nosiť dobro alebo zlo, čiže dobrú alebo zlú hviezdu.

Vo fyzike platí jeden z Newtonových zákonov, a to „Zákon akcie a reakcie!“ Obdobne to platí aj v činnosti človeka. Ak som lenivý, tak nemôžem dosiahnuť to, čo som si vysníval len vo svojom hĺbaní; naopak, ak som usilovný, úspechy nedajú na seba dlho čakať. Hovorí sa, že "„Bez práce nie sú koláče!"

Ak sa pozrieme len na dnešnú prírodu, vidíme, že človek vo svojej namyslenosti ako „pán tvorstva“ ničil a ďalej ničí prírodu na celej Zemi. Mnohí vedci už dlhšiu dobu upozorňujú na nebezpečenstvo samozničenia ľudstva na Zemi, ak u ľudí nenastane zásadný obrat k pozitívnemu mysleniu.

To, čo platí v prírode, platí aj v medziľudských vzťahoch. Ak je niekto egoista, klamár, zlodej alebo dokonca vrah, takýto človek ostáva sám, lebo slušní ľudia od neho bočia a nemajú ho radi. Na druhej strane ochotného, pravdovravného a dobrého človeka majú aj ostatní slušní ľudia radi a príjemne sa cítia v jeho blízkosti, akoby z neho vyžarovala nejaká krásna a dobrá hviezda. 

Blížia sa Vianoce a bolo by krásne, keby aj po nich žiarili vo všetkých ľuďoch na Zemi len a len hviezdy dobra a pravdy.