Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Pochopenie dneška

Ak chceš žiť vo Večnosti,
nehľaď na dnešné utrpenie či nezdary ako na niečo,
čo sa nedá vydržať a čo sa nikdy neskončí,
ale pozri sa na problém z nadčasového pohľadu ako na niečo,
čo jedného dňa určite skončí
a teraz Ti to pomáha pri pochopení seba samého.