Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Falošní učitelia Nového pokolenia


Ak vyslanec, ktorý k pomoci ľudstvu plnil na Zemi od Boha poslanie, musel zdôrazniť, že výchova Nového pokolenia sa bude diať len prostredníctvom kníh, ktorých autorom je Duch Svätý, aby sa potom neskôr do úlohy učiteľov Nového pokolenia nepostavili nepraví alebo zvedení vodcovia, pretože na výchovu a zvestovanie príchodu Imanuela prostredníctvom nich je už neskoro, mal by sa každý, kto sa na tohto vyslanca od Boha odvoláva, vo vlastnom záujme podľa toho aj zariadiť.

Tí, ktorí tak nečinia, a verejne vykladajú Božie zasľúbenia po svojom (samozrejme každého vysvetlenia sú tie „pravé“), dokazujú svojimi skutkami, že tento Imanuelov odkaz a zdôraznenie nerešpektujú.

Komu dnes, tesne pred vrcholom Prvej veľkej očisty, nestačí SLOVO od Pána, kde je všetko nevyhnutné a potrebné pre hľadajúceho už povedané, tomu nepostačia a nepomôžu ani tisíce ďalších kníh od samozvaných učiteľov, či odkazov, proroctiev alebo posolstiev od akýchkoľvek „svetelných bytostí“.


SVETLO nič nedáva navyše, inými slovami - NIEKEDY JE MENEJ VIAC ... !