Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Kladivo  

Dnešný človek už zo školy vie, že celý tento vesmír, v ktorom žijeme, sa skladá z atómov rôzneho druhu. Látky existujú v plynnom, tekutom a pevnom skupenstve. Medzi najstálejšie a najtvrdšie prvky v prírode patria kovy.

V histórii ľudstva zohral obrovskú úlohu a stále ešte zohráva kov, ktorého uplatnenie v ľudskej spoločnosti je veľmi široké. Je to železo.

Slovo železo vždy symbolizovalo pojem tvrdosti, stálosti a nemennosti, a preto sa hovorilo a ešte aj dnes hovorí napr. o pevnej vôli, že je to železná vôľa. Nikoho pri tomto prirovnaní nenapadá to, že železo v skutočnosti podlieha na vzduchu tiež oxidácii, čiže hrdzaveniu. Jedná sa čiste o symboliku a tá sa traduje až dodnes.

 

Predstavme si teda nejaký predmet, ktorý bol pôvodne len z čistého železa. Všetko, železné treba udržiavať v čistote a treba sa o to starať, lebo nám časom zhrdzavie. Zoxidované, neudržiavané železo sa skladá z obalu a jadra. Obal – hrdza je pórovitého nestáleho charakteru, kým jeho jadro je z tvrdého, čistého železa.

Ak necháme železo hrdzavieť na vzduchu neobmedzene, zoxiduje nakoniec celé a z pôvodne užitočného kovu nebudeme mať nič – zhrdzavie a úplne sa rozpadne. Avšak v prípade, že na toto hrdzavejúce teleso ešte zavčasu (do určitého termínu!) začneme udierať nejakým tvrdým predmetom, napríklad kladivom, pórovitý obal sa postupne začne drobiť, odpadávať a ukáže sa nám nakoniec čisté železné jadro. Hrdza sa môže odstrániť.

Veľkosť a množstvo odpadávajúcich kusov od jadra závisí od frekvencie a sily úderu kladiva. Čím silnejšie a častejšie udierame do hrdzavého železa, tým rýchlejšie sa hrdza od jadra uvoľňuje.

Železo sa dá pretvárať rôznym spôsobom - obrábaním, tvárnením, odlievaním, apod.

Ak použijeme na pretváranie železa kladivo, hovoríme o kovaní. Kovať sa dá ale len čisté železo, nie hrdza. Preto sa najprv nepotrebný odpad musí odstrániť, aby sa zo zdravého jadra mohol vytvoriť predmet, ktorý bude užitočný pre ľudstvo aj v budúcnosti.

V prenesenom slova zmysle sa ľudia v dnešnom prostredí na Zemi takisto podobajú na železo, ktoré je vo svojom vnútri akoby živé, takže aj oni môžu mať zdravé životaschopné jadro, ale aj nemusia. Záleží len na ľuďoch samotných.

Tí, ktorí si nechali pokryť svoje zdravé železné jadro hrdzou starých,  pokrivených alebo súčasných temnu blízkych názorov a návnad, nemôžu logicky vydržať údery Kladiva Božieho súdu – musia sa rozsypať a zaniknúť.

To sú tí, ktorí nechali v agresívnom a zradnom okolí svoj cit, čiže svojho ducha, zakrnieť – „zoxidovať“, pretože sa riadili len a len rozumom. Varovania zo Svetla nevideli a nepočúvali, lebo inak ani vo svojej duchovnej pohodlnosti a lenivosti nechceli. To sú tí, pre ktorých sú príkazy a zákony ľudí dôležitejšie než zákony a prikázania Božie.

Ak by sme chceli prirovnať železo k planéte Zem, museli by sme, žiaľ, skonštatovať, že je vo veľmi zlom stave. Je napadnutá a pokrytá takou vrstvou hrdze, že ak by sa vo Svetle neudialo nič na jej záchranu, hrdza by ju pohltila nenávratne celú.

Nestály, pórovitý a mŕtvy obal Zeme – to sú povrchné, pominuteľné a negatívne myšlienkové formy a skutky pozemského ľudstva v priebehu celej jeho histórie.

Ľudstvo svojím pôsobením a celkovou činnosťou pošpinilo Zem nielen viditeľne –hrubohmotne, ale aj jemnohmotne svojimi slovami a myšlienkami, a to tak, že zhora naša planéta vyzerá ako úplne prehrdzavené a nepoužiteľné železo.

Železné, neporušené a čisté jadro u každého človeka – tvorilo a tvorí pravá viera v Boha, spočívajúca v plnení Jeho Vôle, čiže v plnení dokonalých Božích zákonov a Jeho prikázaní.

 

Nakoľko aj v proroctvách sa vraví, že Zem bude očistená, ľudstvo na nej bude musieť v bolestiach prežiť túto prichádzajúcu blízku Očistu. V bolestiach preto, lebo také veľké množstvo odpadu sa nedá pozvoľne odstraňovať donekonečna bez následkov, naopak aby sa mohlo zachrániť čo najviac zo zdravého jadra na Zemi, je nutné rozožierajúcu hrdzu odstrániť tak rýchlo, ako sa len dá.

Nachádzame sa teda v časoch, kedy Kladivo Božieho Posledného súdu udiera na skazenú Zem stále častejšie a silnejšie, aby tí, ktorým vo vnútri ešte „nezhrdzavel“ ich duch, mohli byť očistení a zachránení.

Dianie v prírode to dnes len potvrdzuje.

 

Kladivo, o ktorom je reč, je vlastne zvestovaným Sudcom v Poslednom súde na Zemi.

Každý z nás bude údermi tohto Kladiva „vykovaný“ tak, ako si zaslúži. Niektorí budú rozprášení ako nežiaduci prach, iní sa zocelia a posilnení budú v budúcnosti užitoční pre celok - všetci presne podľa svojej vnútornej čistoty myslenia, slov a činov.

Každý bude žať len to, čo zasial.

Kto nebude na vnútornú čistotu a jej vonkajší prejav klásť v celom svojom živote mimoriadny dôraz, bude týmito údermi Kladiva rozdrvený – ako hrdza na rozožratom železe.

 

Kladivo Božieho súdu navyše bije v dnešnej dobe do „pozemského železa“ natoľko, že z neho pre každého bojovníka za Pravdu kuje ostrý a tvrdý meč, ničiaci všetky plaziace sa páchnuce a rozkladajúce sa temnoty.

Kto tento meč nebude používať správnym spôsobom podľa Vôle Božej, obráti sa voči nemu a zničí ho samotného.

 

V Zjavení Jána (v 12.kapitole, 5.verš) sa hovorí o narodenom chlapcovi, ktorý bude pásť národy železným prútom.

Určite sa v tomto proroctve nemyslelo na železo, ktoré bude hrdzavieť, ale na čisté a neporušené tvrdé železo, ktoré bude nekompromisne slúžiť svojmu účelu.

Je to zasľúbenie zo Svetla o príchode Božieho vyslanca a Kráľa kráľov na Zem, ktorý bude pásť svoje ovečky „železným“ Slovom Božím a v súlade so „železnými“ – večnými Božími zákonmi bude vládnuť všetkým národom v zvestovanej Tisícročnej ríši.

 

Jeho meno znie – Slovo BožieIMANUEL .