Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Samozvaní „spasitelia“(„pokračovatelia“)

Doba Posledného Súdu je charakteristická okrem iného aj tým, že sa po celej Zemi objavuje množstvo falošných prorokov a „záchrancov“ ľudstva.

Pred falošnými kristami varoval už aj samotný Syn Boží, Ježiš.

Preto by mal byť každý hľadajúci neustále ostražitý, aby nepadol do niektorej z rafinovane nastavených pascí temnôt, ktoré číhajú na každom kroku, aby ďalšieho neopatrného pútnika zviedli z jeho cesty za Svetlom Pravdy.

 

Jedným z najčastejších spoločných znakov samozvaných „mesiášov“, či temnom nastrčených „vyslancov“ Božích je rétorika v zmysle:

Kto nekráča s nami (so mnou), ide proti Božej vôli. Nech predsa ľudia vidia, že my sme tí pokračovatelia.“

 

... akoby oni sami pochádzali z bezbytostného a ich slová boli na úrovni Slova Božieho!

Koľká to len samoľúbosť.

 

Dávajme si preto veľký pozor na takýchto „spasiteľov“, lebo s nimi kráča pýcha a pád, vedúce do rozkladu.