Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Čo zaseješ, musíš zožať!  

História ľudstva dokázala už neraz, že mnohé výklady Biblie alebo starých proroctiev sú v rozpore s prírodnými zákonmi. Je ale preto samotná Biblia alebo tieto proroctvá zlé alebo nepravdivé? Prečo niekto už toľko storočí „masíruje“ mozgy veriacich výkladmi, ktoré už vedecký pokrok dávno poprel? Čo sa tým vlastne docielilo?

V školách v prírodovedných predmetoch sa už aj malé deti oboznámia s toľkými vedeckými poznatkami a dôkazmi, ktoré sú jasne v rozpore s niektorými zastaralými názormi viacerých náboženských smerov alebo hnutí.

Vedci už dávno dokázali, že Zem nevznikla behom siedmych dní tým známym výrokom z Biblie – „Buď Svetlo“. Dodnes sa v mnohých náboženských kruhoch týchto sedem dní vzniku stvorenia vykladá tak, akoby sa to týkalo planéty Zem. Veda nám však už dávno dokázala, že to tak nie je. Planéta Zem predsa vznikala postupne dlhoročným vývinom v tomto trojrozmernom časopriestore a to trvalo milióny a milióny rokov.

Opäť raz nám história ukázala, že viaceré cirkvi už neraz museli pod ťarchou vedeckých dôkazov ustúpiť od svojich krivých výkladov Biblie, za ktorých odmietnutie ešte nedávno hrozilo mnohým zdravo rozmýšľajúcim ľuďom obvinenie z kacírstva a následná smrť – napr. upálením. Je treba poznamenať, že dobrovoľne od týchto svojich pokrivenín žiadna cirkev neustúpila.

Sú potom ale všetky informácie zo starých proroctiev a z Biblie falošné a nepravdivé? Je teda napr. 1.Mojžišova kniha lživá, čo sa týka vzniku stvorenia? Nie! Informácie sú úplne v poriadku, len výklady sú falošné, pokrivené – neživé – v rozpore s prírodou a jej zákonmi.

Dnes sa všetci čudujú, prečo je na svete toľko siekt. Ale do siekt vchádzajú hlavne ľudia, ktorí hľadajú svoju duchovnú cestu životom, a to tí, ktorí po sklamaní nenašli živú vieru v najväčších svetových náboženstvách alebo vo svojom okolí.

Jednou z príčin, prečo sa tak deje, je neodškriepiteľný fakt, že dnešné výklady najväčších svetových náboženstiev sú odtrhnuté od skutočnosti, odtrhnuté od prírody – čiže od Pravdy.

Ľudia to cítia a hľadajú inde, a keď nepoznajú v tomto bludisku správnu cestu, mnohí aj zablúdia. Potom buď blúdia ďalej, alebo vstúpia do radov nejakej sekty, ktorej cesta vždy vedie do slepej uličky, alebo sa stanú tvrdými materialistami, ktorí všetko duchovné odmietajú a celú svoju životnú filozofiu postavia len na rozumových vedomostiach a poznatkoch, ako aj na jednom jedinom prvom a poslednom pozemskom živote, ktorý si treba poriadne „užiť“.

Toto sú dôsledky mŕtvej viery, ktorou falošní pastieri po celej Zemi už stáročia masírovali mozgy svojich ovečiek. To je tiež žatva.

Takže príčina dnešnej doby neveriacich alebo slepo veriacich tkvie hlavne v tom, že Pravda zo Svetla sa najprv pokrivila a odmietla, aby potom následne pôsobenie mnohých „duchovných pastierov“ zaviedlo svojou mŕtvou náukou odtrhnutou od prírodných Božích zákonov svojich „veriacich“ na pokraj priepasti.

Je to jedna z hlavných príčin dnešného bezbožného sveta – sveta, ktorý živú Pravdu vo svojej jednoduchosti nedokáže už v pokore poväčšine prijať a pochopiť.

Dnes vidíme už len dôsledky minulých príčin. Pozemské ľudstvo vo svojej duchovnej lenivosti dovolilo, aby sa postupne vo všetkých oblastiach života na Zemi dostali do čela ľudia, ktorým šlo a aj ide len o vlastný prospech a pozemskú moc, a nato im bolo a je dobré hocijaké klamstvo. Samozrejme – česť výnimkám.

 

Každý človek ale dostal do vienka veľký dar od Stvoriteľa – slobodnú vôľu. Ako vidieť, pozemské ľudstvo ju použilo a používa opäť zle, lebo verí falošným, a Pravdu neuznáva.

 

Dnešná doba je práve tá doba, o ktorej sa hovorilo už v dávnych proroctvách, že každý bude musieť zožať všetko to, čo v minulosti niekedy zasial.

V prírode sa nič nemôže stratiť, zákon zachovania energie platí pre všetky úrovne, takže aj pozemské ľudstvo bude musieť prežiť na sebe len to, čo si zaslúži. Keďže sa v minulosti vo svojej duchovnej lenivosti nenamáhalo poznať Pravdu a nebolo dosť ostražité, keď sa k nemu blížili vlci v ovčom rúchu, bude musieť vo vlastnom utrpení poznať svoj veľký omyl.

Každý, kto nechá na sebe bez najmenšieho odporu páchať akékoľvek zlo, zlu ustupuje, čím ho vlastne - aj keď len nepriamo – podporuje, čiže sa previňuje.

Ak sme sa teda svojou vlažnosťou odklonili od jednoduchej Pravdy, a chceme sa k nej ešte niekedy vrátiť, bez námahy to nepôjde. Budeme sa musieť k tejto Pravde cez mnohé prekážky a pasce, nastavené temnými silami, doslova prebojovať.

Všetko všade je v pohybe a kto sa duchovne neprebudí a nepohne sa svojím vlastným úsilím k Pravde, zahynie. Tentoraz naveky.

 

Pravda zo Svetla je jedinou záchranou každého človeka!