Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Spasiteľov kríž

Kríž utrpenia Krista je v dnešnej dobe vidieť nielen na mnohých miestach po Zemi, ale aj na mnohých krkoch ľudí, často neveriacich, resp. len navonok veriacich.
Došlo to až tak ďaleko, že tento kríž sa stal obchodným artiklom, ktorý tak ako iné módne výstrelky sa raz stane nemoderným a všedným, aby bol na trhu vymenený zase nejakou inou atrakciou, ktorá sa bude namiesto neho dobre predávať.

Sviatosť by však nikdy nemala byť všednosť, ako to vidieť na tých krížoch, ktoré sú po celej Zemi rozosiate už hocikde a častokrát nechutne stvárnené mnohými dnešnými tzv. umelcami do rôznych, až nechutných podôb. Je to vlastne neúcta k Ježišovi, a tým aj k Bohu.

Vidieť to nielen v galériách na obrazoch, na plastikách, ale aj na cintorínoch alebo iných miestach, ktoré by rozhodne mali vzdať väčšiu úctu obeti Syna Božieho!

Symbolický kríž utrpenia Krista nie je rovnoramenný, ale zvislé rameno je dlhšie – tak, že smeruje nadol. Smeruje vlastne do zeme, do ktorej bol aj v deň zavraždenia Ježiša Krista tento kríž osadený a tiež ako podobné kríže možno vidieť stáť pevne vsadené do zeme v mnohých krajinách.

Túto skutočnosť môžeme symbolicky zobrať aj tak, že spomínaný kríž, keďže vyjadruje vraždu na Synovi Božom, bude spätý navždy len so starým poriadkom na Zemi, bude vždy pripomínať to, čo sa na starej Zemi stalo, teda bude vrastený a spojený so Zemou aj po Očiste.

S ním však so starou Zemou budú navždy spojené aj všetky tie pozemské náuky a takisto aj ich predstavitelia, ktorí tento symbol v predstieranej pokore nosia navonok na sebe, pretože „vodu kážu, ale víno pijú“.

Všetci tí, ktorí sa takto správajú, ako aj ich stúpenci, nevedia, alebo nechcú uznať, že kríž utrpenia Ježiša Krista nesmie byť symbolom obyčajnej každodennej všednosti, ale znamením svätej vážnosti! Lebo Ježiš prišiel na Zem spasiť ľudstvo svojím Slovom, nie smrťou! Tým, že podstúpil mučenícku smrť, potvrdil len svoje poslanie.

Keďže hrubohmotnosť tejto Zeme speje do rozkladu, tak aj to, čo zostane v pevnom spojení s ňou, bude podrobené neodkladným účinkom tohto rozkladu a definitívneho zničenia všetkého nepotrebného.

Žiariaci rovnoramenný Kríž Pravdy nie je len nejakým všedným symbolom, či znamením, ale je Pravdou samotnou.
Pozerajme sa preto na Spasiteľov kríž ako na znamenie, ktoré nám vo svojej vážnosti odkazuje, že máme žiť podľa Pravdy Božej, keď chceme vojsť do Života večného.