Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Ako možno zahnať ...?


Závisť nemožno zahnať závisťou,

ZÁVISŤ možno zahnať DOBROPRAJNOSŤOU.


Nenávisť nemožno zahnať nenávisťou,

NENÁVISŤ možno zahnať LÁSKOU.


Tmu nemožno zahnať tmou,

TMU možno zahnať SVETLOM.