Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Prečo?

  Prečo je na Zemi toľko náboženstiev a náboženských smerov?

V dnešnej dobe je na jednej strane popri hlavných náboženstvách toľko odnoží cirkvi, toľko náboženských smerov, na druhej strane toľko ľudí je založených len materialisticky, že sa priam natíska odpoveď.

Božie Slovo, ktoré nám pre našu spásu doniesol Ježiš Kristus, bolo v priebehu dvoch tisícročí mnohokrát zhanobené, pokrivené a pošpinené práve skutkami ľudí, ktorí v mene Boha porušovali a aj dnes porušujú Jeho prikázania, nevynímajúc predstaviteľov žiadneho z náboženstiev alebo ich odnoží.

Keby všetci ľudia na Zemi, teda aj predstavitelia cirkví dodržiavali Božie prikázania, bolo by tu len jedno - to jediné pravdivé - náboženstvo a neboli by tu už žiadni materialisti, mali by sme tu Božie kráľovstvo na Zemi. Pretože všetci ľudia by dodržiavali Božie prikázania a konali by podľa prazákonov stvorenia.

Jednoduchí ľudia hovoria: „Ide to tu dolu vodou; čím ďalej, tým je to tu na Zemi stále horšie a neznesiteľnejšie; atď.“

Za tento stav na Zemi zodpovedajú tí, ktorí ľudstvo do dnešnej doby chaosu a zloby doviedli a samozrejme aj my, ktorí sme im dovolili svojou povoľnosťou a duchovnou lenivosťou, aby si na Zemi robili dlhé stáročia s nami, čo len chceli. Neboli sme schopní obetovať za Boha svoj život, keď v Jeho mene a proti Jeho prikázaniam predstavitelia cirkví zabíjali a nabádali ostatných, aby sa pridali k nim, ale sme len svojím mlčaním a strachom podporovali ich vzrastajúcu zlobu.

 

Treba si pamätať:

 

Každý, kto mlčky znáša a trpí krivdu,

nepriamo podporuje a posilňuje zlo.