Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Pod Horou – na Hore

Chcel by som stáť pod končiarom vysokej Hory,
aby som precítil svoju malosť v Božom stvorení,
ale chcel by som stáť aj na končiari tejto vysokej Hory,
aby som pri výstupe na ňu postupne pochopil všetky súvislosti,
ktoré potrebujem vedieť na svojej púti

....... DOMOV.