Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

„VLAK SPÁSY“

Planéta Zem sa v dnešnej dobe nachádza v takom štádiu, kedy sa všetko na nej a v jej okolí zrýchlilo a zrýchľuje aj naďalej - pôsobením stále sa zvyšujúceho tlaku Svetla.

V našich životoch sa všetko tak zrýchlilo, že to, čo sme prežívali ešte v nedávnej minulosti počas niekoľkých mesiacov alebo aj rokov, vtesná sa v tejto dobe už len do niekoľkých málo týždňov alebo len dní. A stále sa to naďalej zrýchľuje.

Predstavme si obraz, že sa nachádzame vo vlaku, ktorého rýchlosť sa neustále zväčšuje. Už žiadne zastávky nie sú.

Tento vlak je „Vlak spásy“, pretože od Svetla prišiel a k nemu sa aj navracia!

Kto sa v tomto vlaku vlastne nachádza?

Sú tu ľudia, ktorí ním cestujú už veľmi dlhú dobu, a to od čias, kedy ešte tento istý vlak išiel celkom pomaličky, takže sa dalo celkom pohodlne doňho nastúpiť.

Dnes je to už inak. Času je málo a treba sa ponáhľať do cieľa. Už nie je čas na nepotrebné zastávky, a tak vlak čoraz viac zrýchľuje a zrýchľuje, aby tí, ktorí sú v ňom, sa zavčasu mohli dostať späť do svojej pravlasti.

Sú tu ďalej ľudia, ktorí naskočili do vlaku neskôr, keď to ešte ale tak nebezpečné nebolo, ako dnes. Tie modriny, ktoré utŕžili počas naskakovania, sa už dávno zahojili. Podarilo sa im naskočiť do takého vlaku, po ktorom túžili na Zemi už dlhé veky.

Nakoniec sú tu ľudia, ktorí naskočili len nedávno, takže sú celí poudieraní, doráňaní, unavení – ale šťastní, že to stihli.

Podívajme sa teraz von z vlaku, ako to tam vyzerá.

Do nedohľadna sa rozprestierajú krajiny, kde sa ľudia bezcieľne buď náhlia krížom-krážom, alebo len postávajú a vytvárajú hlúčiky, alebo skoro bezvládne sa len tak povaľujú a plazia po špinavej zemi a naťahujú ruky, žiadajúce o pomoc. Väčšina z nich sa tvári, že už to inak ani nejde.

Vonku sa nachádzajú leniví ľudia, váhajúci ľudia, ale aj naoko úplne zdraví – avšak takí, ktorí si vo svojej samoľúbosti a povýšeneckosti namýšľajú, že je všetko v poriadku a času na nápravu je ešte dosť. „Však tu odjakživa prichádzali podobné vlaky, tak prečo by k nám na pomoc nemali prichádzať aj naďalej“, takto uvažujú títo požadovační ľudia.

Nakoniec sú tu ľudia, ktorí vo svoje zlomyseľnosti a neschopnosti sa polepšiť, navrávajú ostatným ľuďom, aby neverili zvestovaniu, že raz príde vlak posledný. Zavádzajú ľudí a klamú ich na každom kroku.

Vlak, o ktorom je reč, ide neúprosne od krajiny ku krajine, od človeka ku človeku.

V minulosti ak niekto vystúpil z niektorého podobného vlaku, lebo sa mu z nejakého dôvodu v ňom nepáčilo, alebo z neho vo svojej neopatrnosti vypadol, mohol tento vlak celkom kľudne v ďalšom svojom vývoji dobehnúť, alebo si počkať na iný, ktorý prišiel po určitej dobe.

Dnes je ale skutočná realita úplne iná!

„Vlak spásy“ je už na tejto Zemi posledný!

Ešte stále sa dá do neho nejakým spôsobom dostať, aj keď už len s maximálnym vypätím síl. Vlak naberá na rýchlosti a všetci naskakujúci musia dnes už s naprostou istotou rátať s tým, že bez úderov, zranení a bez bolesti to nebude – vôbec totiž nič nenaznačuje tomu, že by pri svojom neustálom zrýchľovaní niekde na tejto Zemi mal mať ešte zastávku.

Je to posledný vlak zo všetkých podobných, ktoré v tejto oblasti Stvorenia prechádzali okolo ľudí. Okolo každého človeka poslednýkrát prejde a je na každom jedincovi zvlášť, ako sa zachová. Človek má slobodnú vôľu a môže sa rozhodnúť, či naskočí alebo ho nechá okolo seba len tak prejsť.

Tento mimoriadny vlak vyzerá navonok ako všetky pozemské – čiže okrem iného má na začiatku prvý a teda na konci aj posledný vagón. Ľudia, nachádzajúci sa na Zemi, ktorí sa nesnažia z akéhokoľvek dôvodu do tohto vlaku naskočiť, sa v každom prípade dočkajú momentu, kedy okolo nich prejde aj tento posledný vagón. Až potom si naplno uvedomia, že už ďalšie nebudú a ani na obzore sa nebude rysovať prichádzajúci vlak – tak, ako to bolo zvykom ešte v nedávnej minulosti.

S hrôzou zistia, že premrhali nielen všetky predchádzajúce šance ale aj tú poslednú. Zúfalstvo sa zmocní všetkých váhajúcich a lenivých nad premárnenými rokmi čakania, kedy mohli urobiť nevyhnutné kroky k svojej vlastnej záchrane. Celý tento čas sa len spoliehali na názory druhých a na to, ako by ich bez vlastného pričinenia mali iní ľudia vyniesť do cieľa.

Potom už bude neskoro – definitívne! Tak ako je zasľúbené – leniví a váhajúci budú zavrhnutí na veky vekov a ich mená budú po hrôzyplnom dlhodobom rozklade vymazané z Knihy života.

Pozrime sa ale späť k vlaku, aký obraz tam vidíme.

Mnohí ľudia vonku keď zistia, že tento vlak je posledný, zo všetkých síl sa snažia do neho naskočiť. Niektorým sa to podarí, väčšine ale nie, lebo celé veky neboli na Zemi zvyknutí na námahu, takže nevládzu a postupne vo svojom úsilí ochabujú.

Vo vlaku sa nachádzajú takí cestujúci, ktorí pomáhajú tým zvonka pri naskakovaní. Vidíme natiahnuté pomocné ruky z vlaku, ktorých sa môžu snažiaci sa a bežiaci ľudia chytiť. Ak v minulosti stačilo len rýchlejšie kráčať popri vlaku, dnes už treba poriadne rýchlo utekať, aby vlak neušiel.

Obraz nám ukazuje občas aj takých, ktorí sa chytia záchrannej ruky, hoci už sami nebežia. Tu vidíme, že záchranná ruka musí okamžite pustiť takéhoto lenivca alebo váhavca, lebo by aj ten, ktorý to vo vlaku myslí v dobrom, mohol z neho vypadnúť, čo by znamenalo pri takej rýchlosti buď jeho smrť alebo taký rozsah poranení, ktoré by mu znemožnili opätovné naskočenie do tohto posledného vlaku.

Žiaľ, občas takého neopatrného cestujúceho vidieť, ako vypadne. Nebol dosť ostražitý, lebo si neuvedomil, že pomáhať sa má len hľadajúcim! A v tomto prípade hľadajúci musí navyše aj bežať, aby sa zachránil. Takže porušenie tohto príkazu od Stvoriteľa môže v tejto dobe kohokoľvek stáť celú existenciu.

Iní neopatrní vypadávajú z vlaku, pretože v domýšľavosti o ochrane zhora sa príliš vykláňajú, stratia rovnováhu a neočakáva ich nič iné ako tvrdý pád z idúceho vlaku na zem.

Ku koncu je to hrôzyplný obraz na ten zmätok, na všetkých ľudí vonku na Zemi, ktorí v poznaní, že je po všetkom, prepadnú naprostému zúfalstvu.

„Vlak spásy“ ale uháňa neúprosne ďalej bez prestávky a bez zastavenia; vezie zachránených do konečnej stanice, po ktorej túžili už dávne generácie v ľudskom pokolení.

Je to Kráľovstvo Božie.

Tí ktorí prežijú, budú ďakovať Pánovi za Jeho milosť, že smeli zvládnuť všetky úlohy, úskalia a problémy, ktoré ich na ceste ku Svetlu očakávali.

Vy, ktorí sa teraz nachádzate vo „Vlaku spásy“, nedopustite, aby ste nejakou vlastnou neopatrnosťou z neho vypadli. To by zrejme znamenalo vašu smrť – večnú.

Po veľkom utrpení v týchto temnotách a neuhasínajúcej túžbe po Svetle ešte niektorí po obrovskom úsilí naskočia a pochopia, že život jedine podľa Vôle Božej vedie do Raja. Žiadna iná cesta za Pravdou neexistuje!

Boh nám, ľuďom, dal svoje prikázania. Mali sme možnosť svojím prežívaním spoznať pôsobenie Jeho živých dokonalých večných zákonov.

Poznaním Božích zákonov a Božích prikázaní, ale hlavne ich dôsledným dodržiavaním v každodennom živote človek stúpa nahor do svetlých výšin a napĺňa zmysel života.

V našom prípade symbolický „Vlak spásy“ zobrazuje SLOVO Božie.

Zo Svetla nám bolo zvestované:

„Na počiatku bolo Slovo! A Slovo bolo u Boha! A BOH bol SLOVO!“

Človeče, využi šancu, prestaň blúdiť, chyť sa SLOVA a už ho nikdy svojimi myšlienkami, slovami a skutkami neopusti!

To je tvoja spása!