Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Urobme svet krajším

 

Nič nie je náhoda.

V dnešnom pokrivenom svete je veľmi ťažko sa orientovať, aby človek na svojej púti stvorením nezablúdil. Nespočetne je nástrah a pascí na tejto strastiplnej ceste.

Mnohí ľudia by aj hľadali východisko z tohto organizovaného zmätku, len nevedia kde. Iní vôbec nič ani nehľadajú, lebo v šere temnôt im je takto dobre – dočasne.

Sú ľudia, ktorí cestu k Pravde našli a sú aj takí, čo sa hlásili do služby, ktorá pre nich však neznamená oddych alebo prechádzku po Zemi, ale tvrdú lopotu a drinu v podobe neustálych bojov s temnotami, ktoré chcú so sebou strhnúť čo najväčšie množstvo ľudí do zatratenia.

Ten, kto sa prihlásil do otvoreného boja proti temnotám, akoby nasadol na lavínu, ktorá sa ženie dolu kopcom a zastaví sa až vtedy, keď všetko nepravé a zlé, čo bude na jej ceste, zmetie a pochová pod sebou. Z tejto lavíny sa už nedá vystúpiť, lebo sa už pohla. Každému váhavcovi, ak by chcel vyskočiť, by hrozilo, že pod touto lavínou okamžite zahynie.

Len pravá viera a presvedčenie udržiavajú ľudí na lavíne spravodlivosti, oni svojimi skutkami lásky ukazujú iným, ktorí odmietajú všetko zlo, ako treba bojovať.

Kto sa dal na boj, nemôže už z neho zutekať, lebo niet kam. Všade číhajú temnoty. Kto sa postavil tvárou v tvár temnu, nemôže sa už otočiť, lebo dostane smrtiacu ranu zozadu. Ranu smrti musí dostať temno! Kto sa prihlásil v konečnom súde na stranu Svetla, nemôže už tento svoj sľub odvolať, alebo ho nejako špekulatívne obchádzať. Zľahčovanie a váhanie je to isté ako útek. Ako sa narába vo vojne so zbehmi a zradcami?

Svetlo volá do boja, ale len tých, ktorí sa neboja. Jeho zbrane nie sú tie, ktoré zabíjajú ľudí po celej Zemi; zbraňou Svetla je Pravda.

V tejto dobe konečného účtovania vydrží len ten, kto sám prispeje k neodvratnému víťazstvu Svetla. Bojovník Svetla nečaká nato, čo urobí ten druhý, neskrýva sa za neho, nevypytuje sa neustále, čo má robiť, ako nesvojprávny, ale snaží sa prekonávať ťažkosti a únavu z boja tak, aby aj iní jasne videli, na čiej strane stojí.

 

Vo filme podľa skutočnej udalosti „Zachránený Svetlom“, keď bol hlavný predstaviteľ už zúfalý a chcel odísť zo Zeme domov, bolo mu povedané, asi v tom zmysle: „Zostaň ešte, lebo s tebou je Zem krajšia a svetlejšia“.

Ak chceme teda bojovať proti temnotám na strane Pravdy, nesnažme sa zbabelo zutekať zo Zeme, lebo bez každého takého bojovníka je Zem tmavšia. Pomáhajme preto tým, ktorí si to ešte zaslúžia a ukážme im svojím príkladom, že sa bojovať oplatí.

 

„Pomôž si sám, človeče, aj Pán Boh ti pomôže.“

Najprv ty, človeče, dokáž svojmu Pánovi, že pre záchranu seba a svojich blížnych aj niečo robíš, a až potom ti príde pomoc zo Svetla, čím sa zaradíš do šíku bojovníkov, ktorých na konci čaká víťazstvo.