Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Zopár otázok pre všetkých, ktorí hovoria, že hľadajú Pravdu

1/ Ste schopný hľadať Pravdu samostatne, čiže ste duchovne čulý a živý, alebo potrebujete stále niekoho, kto by vás viedol na obojku vašej vlastnej duchovnej lenivosti? Dokážete čítať napríklad Bibliu samostatne, a to tak, že sa nebudete spoliehať na vysvetlivky cirkvi, ale na vlastné cítenie? Dokážete byť v živote samostatní?

2/ Poznáte skladbu stvorenia a zloženie jednotlivých svetov vo stvorení?

3/ Poznáte pravý význam pojmov Božia trojica, Syn Boží, Syn Človeka, Duch Pravdy?

4/ Poznáte večné zákony Božie a ich pôsobenie na Zemi?

5/ Poznáte doporučenia od Boha ľuďom, ktoré by mali dodržiavať, aby neskĺzli mimo správnu cestu k cieľu?

6/ Bolo potrebných aj cirkevných päť prikázaní k dokonalým desiatim Božím? Neznižuje sa tým dokonalosť Boha, keď Jeho prikázania si niekto dovoľuje doplňovať? (Matúš 15/7-14)

7/ Ako sa má pohlavne zneužívaná dcéra vlastným otcom vyhnúť vnútornému rozporu, keď v kostole jej povedali, že má ctiť otca svojho a matku svoju? Má si ctiť takého človeka, ktorý spôsobuje vedome bolesť blížnemu? Prečo upravila cirkev okrem iného aj toto Božie prikázanie?

8/ Kto môže byť podľa vás Svätý? Hocikto na Zemi? (Zjavenie Jána 15/4)

9/ Poznáte rozdiel medzi pravými a falošnými zjaveniami?

10/ Viete, kde má človek svoj domov? Viete, odkiaľ ste prišli sem na Zem? Je tento náš domov večný?

11/ Viete, prečo sa vôbec rodí človek na Zemi? Aký zmysel má život človeka na tejto planéte? Je tento vesmír naokolo večný?

12/ Viete, prečo ste sa narodili práve na Slovensku a nie inde? Viete, prečo ste sa narodili do takých rodinných pomerov a nie do iných?

13/ Prečo Ježiš povedal na Jána Krstiteľa, že on je Eliáš, ktorý mal prísť?

14/ Ako vysvetlíte, že štartová dráha dnes na Zemi pri narodení rôznych ľudí na Zemi nie je rovnaká?

15/ Prečo sa dnes všetko tak zrýchľuje?

16/ Viete pravý význam slov „Udržujte krb svojich myšlienok čistý, založíte mier a Kráľovstvo Božie na Zemi“?

17/ Viete, kam sa vôbec môžete dostať po odchode zo Zeme - do akých úrovní?

18/ Prečo zvieratá majú tú schopnosť vycítiť napríklad to, že sa blíži nejaká prírodná pohroma? Vidia zvieratá niečo alebo niekoho, kto ich včas varuje? Videli kedysi ľudia prírodné bytosti, ktoré už dnes nevidíme? Prečo?

19/ Ak rastliny dokázateľne reagujú na rôznych ľudí v ich blízkosti rôzne, ale vždy správne, je to dôkaz, že rastliny majú dušu? Alebo je v nich a pri nich niekto, ktorého reakcie boli zmerané rôznymi modernými prístrojmi dnešných ľudí? Ak by teda rastlina nemala mať dušu, kto sú potom tí, ktorí reagujú na rôznych ľudí a prečo sa nemýlia?

20/ Sú legendy, rozprávky a príbehy o obroch, vílach, trpaslíkoch, škriatkoch a iných bytostiach vo stvorení len vymyslené? Existujú tu okolo nás aj dnes tieto bytosti? Je možné sa s nimi dorozumieť a porozumieť im? Vidia nás? Akým zákonom sa riadia oni, že ich my nevidíme?

21/ Aký je rozdiel medzi dušou a duchom?

22/ Čo je to večný život a večné zatratenie?

23/ Prečo cirkev urobila z Márie taký kult (až prehnane veľa prívlastkov) a Kráľovnú nebies, keď to Ježiš nespomínal? On predsa povedal, že nie je blahoslavený život a prsia, ktoré ho nosili, ale blahoslavení sú tí, ktorí čujú (chápu) a zachovávajú (napĺňajú v živote) Slovo Božie (Lukáš-11/27,28). Kto bol teda pre Ježiša cennejší? Kto je cennejší pred Bohom dnes?

24/ Prečo cirkev vysvetľuje, že Ježiš je Imanuel? Ježiša predsa nikdy Mária nevolala menom Imanuel! Malo sa naplniť proroctvo Izaiáša o narodení Imanuela tým, že sa narodí Ježiš? (Matúš-1.kap.) Ide o jednu osobu alebo dve osoby?

25/ Prečo Ježiš hovoril, že sa ľudia majú modliť skryte?

26/ Čo to znamená, že sa nemajú „perly hádzať sviniam“?

27/ Na koho chcel ukázať Ježiš, keď hovoril, že nie každý, kto mu hovorí PANE, dostane sa do nebeského kráľovstva? Kto má dnes najviac v ústach slovo „PANE“?

28/ Prečo len tesná brána vedie do Života?

29/ Čo znamená, že každé rúhanie môže byť odpustené ľuďom, ale proti Duchu nebude?

30/ Prečo je v cirkevných kruhoch dnes toľko „otcov“, keď Ježiš pred zástupmi a učeníkmi hovoril úplne niečo iné? (Matúš, 23/9)

31/ Čo znamená pojem znamenie Syna Človeka na nebi a zjavenie sa Syna Človeka v oblakoch tesne pred vrcholom súdu?

32/ V akom tele sa po smrti ukázal Ježiš učeníkom, keď ho sprvoti ani nepoznali? Prečo sa ho zľakli, keď vošiel dnu, a dvere boli zavreté? Vstúpil dovnútra v tom pôvodnom tele?

33/ Čo to znamená, že sa na učeníkov zniesol Duch Svätý?

34/ Čo to znamená, že Ježiš hovoril, že farizeji a zákonníci opovrhujú prikázaním Božím, aby si zachovali svoje podanie a zbavujú slovo Božie moci svojím podaním? Platí toto aj pre dnešných „farizejov“ a „zákonníkov“? Sú aj dnes medzi nami? Nemení a neprispôsobuje si aj dnes niekto Slovo Božie a Jeho prikázania tak, ako mu to na Zemi vyhovuje?

35/ O akej dobe hovorí Ježiš v 13.kapitole evanjelia podľa Marka? Minulej, dnešnej, budúcej?

36/ Čo sa myslí pod pojmom „chlieb náš každodenný“? Aká je to potrava? (Lukáš 4/4)

37/ Čo to znamená, keď Ježiš povedal svojim učeníkom, že ešte toľko by som vám chcel povedať, ale nezniesli by ste?

38/ Prečo cirkev hovorí, že nás Ježiš vykúpil svojou smrťou a zároveň neodmieta, že Judáš je zradca? Nepomohol on k tomu, aby zabili Ježiša? Nepomohol teda podľa cirkevných výkladov vlastne nepriamo k vykúpeniu ľudstva? Tak prečo má byť Judáš zradcom? Ako je to teda s tým vykúpením?

39/ Čo znamenajú krvavé rany u ľudí so stigmami a akí ľudia ich mali? V akom zmysle to bola pre nich milosť Božia?

40/ Čo znamená pojem, že Slovo sa stalo telom?

41/ Prečo povedal Ježiš Nikodémovi, že „musíte sa narodiť znova“? Čo to znamená?

42/ Ak sa v Biblii píše o tom, že Ježiš bol prvorodeným synom Márie, prečo veriaci neveria, že mal aj ďalších súrodencov?

43/ Viete o tom, že Mária nepočala z Ducha Svätého, ale s jedným Rimanom - teda s človekom z mäsa a krvi?

44/ Viete o tom, že počatie z Ducha Svätého sa týka inej ženy - pravej Pramatky, pravej Kráľovnej nebies - Prakráľovnej Elizabeth? Koho ale mala ona podľa proroctiev porodiť?

45/ Čo to znamená, keď sa pýtali Ježiša učeníci po príchode k slepcovi od narodenia, že kto zhrešil - on a či jeho rodičia, keď sa slepý narodil? Čo táto otázka vlastne znamená?

46/ Prečo Ježiš prišiel, aby spasil svet, a neprišiel súdiť tento svet? Kto je teda sudcom?

47/ Kto je to Tešiteľ, Duch Svätý, ktorý vychádza od Otca, ktorého Otec pošle v mene Ježišovom a ktorý ľudí naučí všetkému a pripomenie ľuďom všetko, čo im povedal Ježiš a bude svedčiť o Ježišovi? (Jánovo evanjelium!)

48/ Prečo povedal Ježiš, že ak neodíde, Tešiteľ nepríde? Môže byť teda Ježiš a Tešiteľ jedna osoba?

49/ Na koho myslel Ježiš, keď povedal, že „Ten (Duch Pravdy) ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.“ (Jánovo evanjelium 14.-16.kapitola) Koho týmto Duchom Pravdy myslel?

50/ Sú živé slová Ježiša „Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili“ platné aj pre dnešnú dobu? Znamená to ale, že treba veriť slepo bez vlastného samostatného skúmania hocikomu a všetkému? Alebo radšej neveriť nikomu a ničomu?

51/ Prečo Zjavenie Jána - Apokalypsu vysvetľuje cirkev, že tam je popísané narodenie Ježiša, keď hneď v 1.kapitole, v 1.verši sa píše, že Boh ukázal Jánovi (necelých sto rokov po Ježišovi) prostredníctvom svojho anjela deje, ktoré sa majú len stať? Prečo sa tu zámerne zamieňa budúcnosť s minulosťou, keď aj v 4.kapitole v 1.verši hovoril hlas k Jánovi, že mu bude ukázané, čo sa musí stať potom? Žiadna minulosť, ale budúcnosť! Dnešná doba!!! O narodenie koho tu teda ide? O Ježiša alebo Imanuela?

52/ Kto je vlastne tá žena odetá slnkom, ktorá mala podľa Zjavenia Jána niekedy v budúcnosti rodiť chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom (vládnuť na Zemi nemeniteľnými Božími zákonmi), keď logicky z uvedených časových dôvodov to nemohla byť Mária s Ježišom? Kto mala byť táto rodiaca žena s korunou z dvanástich hviezd na hlave?

53/ Kto je to dieťa, ktoré bude hneď po narodení uchvátené k Božiemu trónu? Kto je tá jeho matka, ktorej potomstvo (duchovné!) bude po jej odchode prenasledované drakom?

54/ Čo to znamená, že drak bude najprv len poviazaný na tisíc rokov a až po ich uplynutí bude môcť opäť zvádzať národy, aby bol potom so všetkým temnom definitívne uvrhnutý do zatratenia? Čo bude so Zemou a s ľuďmi na nej?

55/ Čo znamenajú pojmy Očista a Tisícročná ríša?

56/ Čo znamenajú pojmy prvá smrť a druhá smrť?

57/ Veríte zákonu čísel, ktorý je poznať aj na rôznych stavbách na Zemi (napr. pyramída v Egypte) ?

58/ Veríte tomu, že existuje telepatia? Veríte v existenciu rôznych bytostí z iných svetov alebo javov, ktoré si ale ešte nevieme vysvetliť?

59/ Prečo veria ľudia len tomu, čo im vyhovuje a čo je im pohodlnejšie v ich duchovnej lenivosti, alebo tomu, čo im niekto druhý natlačil do hlavy?

60/ Dokážete uveriť v to, že existujú udalosti a deje, ktoré sa stali, alebo sa ešte len stanú, deje, o ktorých nemá ľudstvo kvôli svojej malej vyvinutosti alebo vlastnej lenivosti ani poňatia? Existuje len to, čo sa dá odmerať a to, čo si ľudia želajú? Prečo dnešní ľudia posudzujú nové informácie podľa toho, kto ich prináša, a nie podľa toho, čo sa im chce oznámiť?

 

Všetko, čo sa nehýbe, ustrnie a postupne sa rozpadne.

Tento zákon pohybu platí všade,

čiže aj v duchovných záležitostiach!

 

(z Biblie):

Boh nie je Bohom mŕtvych, ale Bohom živých.