Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Pohľad na jednu vec

 

Ak sa jeden človek díva na auto zpredu, vidí svietiť predné biele svetlá, nárazník, prednú masku, sklo a za ním vodiča so spolujazdcom.

Druhý človek sa pozerá na to isté auto z pravého boku a vidí dve kolesá, dvoje bočných dverí, spolujazdca, ale vodiča už nie.

Tretí vidí zospodu podvozok, štyri kolesá, žiadneho vodiča a ani spolujazdca.

Štvrtý vidí vzadu červené svetlá, nárazník, žiadneho vodiča ani spolujazdca, len opierky na hlavu.

Keby títo ľudia z vlastných prežití nevedeli, ako všeobecne vyzerajú autá, tak by nedošlo k zhode ani medzi dvomi z nich, pretože by sa na to isté auto pozerali každý z inej strany.

Jeden by tvrdil, že auto má biele svetlá a dve kolesá, druhý by sa hádal, že má červené svetlá a dve kolesá, tretí by tvrdil, že má štyri kolesá bez vodiča a spolujazdca, ďalší by tvrdil, že má dvere, iný, že nemá dvere, atď, atď.

Jednoducho každý by si mlel to svoje a tvrdo by obhajoval to svoje prežitie a ten svoj pohľad, lebo tak to naozaj videl a prežil, a nedohodli by sa pomaly na ničom, lebo nikto z nich nebol ochotný pohnúť sa z miesta a pozrieť sa na ten istý objekt z viacerých strán.

A to sme si zobrazili jeden dej prakticky len na spodku stvorenia – v obyčajnej hrubej hrubohmotnosti, čiže len v trojrozmernom priestore.

Čo by sa potom udialo, keby mali títo istí ľudia posudzovať deje duchovné alebo Božie zasľúbenia zo svetlých výšin?

Matematicky povedané, tie deje z vyšších sfér sú akoby z viacrozmerného priestoru, kde náš trojrozmerný rozum už svojím premýšľaním nepostačuje. Preto na vnímanie a posúdenie tohto viacrozmerného priestoru potrebuje tento náš rozum niečo navyše. A to navyše je tu cit – čiže prejav ducha!

Kde už hlava nestačí, treba vložiť srdce.

A to dnešnému pozemskému ľudstvu chýba najviac. Nedorozumenia vznikajú z nepochopenia skladby stvorenia a z nepoznania či neplnenia základných zákonov stvorenia ... alebo zo schválnosti, kde provokatér a pokušiteľ už ani inak nevie.

Je sa teda dnes čo čudovať, keď dnešní ľudia sa len dohadujú a jeden druhého presviedčajú o svojej pravde, aby sa nakoniec navzájom aj obvinili z podvodu a z klamstva? A pritom obidvaja môžu mať pravdu, lebo sa dívajú na ten istý objekt, ale nechcú sa naň pozrieť z inej strany.

Stačilo by sa len pohnúť z miesta a dívať sa na vec z rôznych uhlov pohľadu.

 

Je len na každom z nás, aby som dokázal vycítiť, kedy sa na jednej strane dívam na daný objekt komplexne, takže si uvedomujem všetky súvislosti s ním spojené a kedy danú vec vidím len z obmedzeného uhlu pohľadu, a vtedy je lepšie mlčať.

Nepresviedčajme sa navzájom tam, kde odpoveď bude daná až po Prvej veľkej Očiste. Všetko potrebné pre náš duchovný vzostup tu už máme v posolstve od Syna Človeka, a je tam toho toľko, že ani náš celý život nato nestačí, aby sme to spoznali.

Tak nestrácajme zbytočne čas a sily tam, kde to aj tak ide do kanálu!

Tí, ktorí majú byť vzorom pre ostatných, by sa nemali nechať strhávať do víru neplodných výmien názorov, z ktorých čerpajú energiu a tešia sa len takí provokatéri, ktorí v ničení a ohováraní vidia zmysel života – podľa pokynov svojich predstavených z temna.

Vlažných, lenivcov, ľudí so zlými úmyslami treba nechať ísť (počítačovo povedané – delete), pretože POMÁHAŤ SA MÁ LEN HĽADAJÚCIM.

 

Nezabúdajme nato, že sú ich ešte milióny, ktorí sú schopní duchovnej premeny a pomoc si zaslúžia.