Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Prvá línia

  Tak ako v minulosti, aj v súčasnosti sa odohrávajú rôzne vojny a bitky. Ak išli kedykoľvek dobrovoľníci do boja, vždy sa stavali do prvých línií, aby mohli svojou odvahou ísť príkladom aj ďalším spolubojovníkom. V minulosti na čele svojich vojsk bojovali dokonca aj králi a panovníci. Najlepší boli proste v prvých líniách.

Skutočnosť, že každá strana prehlasovala, že bojuje za pravdu a že ten druhý je zlý, je vecou iného charakteru. To vyplývalo hlavne z neznalosti a nepochopenia večných Božích zákonov.

 

V dnešnej dobe vrcholí na Zemi bitka medzi zlom a dobrom – konečná.

Na strane zla bojujú padlí anjeli a ich prisluhovači – či už vedome alebo nevedome, a na strane dobra tí, ktorí sa do boja hlásili dobrovoľne a ďalší, ktorí sa ešte stále hlásia.

Mnohí, ktorí sa snáď domnievali, že bojovať v prvých líniách za Pravdu je ľahké, postupne odpadávajú. Mysleli si asi, že stačí, keď sa rozhodnú bojovať proti zlu, aby ich Svetlo zhora chránilo všade, a to neobmedzene. Neuvedomili si, že nielen rozhodnutie platí, ale hlavne ich činy sa musia prejaviť a až potom prichádza pomoc zhora a tomu zodpovedajúca ochrana.

Ak niekto len rozpráva o tom, že chce proti zlu bojovať, ale na druhej strane pred zlom uteká a ustupuje mu, aby nebol narušený jeho pokoj vo vlastnom okolí, tak sa nemal radšej ani hlásiť k bojovníkom za Pravdu.

Ak niekto nechce prejaviť otvorene, čí bojovník je, a nemieni zaujať svoj postoj k nejakej nastolenej dôležitej životnej otázke na Zemi len preto, že jeho hlas a vyjadrenie by mohol ktosi z druhej strany zmanipulovať a znevážiť, tak tento vlastne patrí k tým vlažným, ktorí budú zavrhnutí. Neprejavil svojím činom názor vtedy, keď sa to od neho požadovalo.

Veď podľa večných zákonov platí len to, ako som sa v skutočnosti k danému problému postavil; a nie to, ako moje vyjadrenie ktosi z temnôt prekrútil. Kto sa nechá odradiť temnými metódami od svojej cesty, dokazuje len to, že strach v ňom zvíťazil a zároveň aj to, že neverí v Božiu pomoc vtedy, keď je núdza najväčšia.

Zo Zjavenia Jána vyplýva, že drak bude prenasledovať nové pokolenie – duchovné potomstvo „Ženy odetej slnkom“. Ono to prenasledovanie sa už deje, takže tí, ktorí sa hlásili do boja proti temnotám a sú momentálne nimi napádaní akýmkoľvek spôsobom, nech si nemyslia, že budú mať do Očisty Zeme pokoj tým, že sa radšej schúlia a nebudú zlu klásť žiaden odpor. Už sa raz rozhodli bojovať za Pravdu, a temno sa ich snaží zničiť úplne, aby sa ani v budúcnosti nebodaj neprebudili.

Navyše temno potrebuje zlikvidovať všetkých príslušníkov Nového pokolenia, aby sa prostredníctvom nich neprebrali z duchovného spánku ďalší, ktorí teraz ešte stále váhajú.

Je už neskoro rozhodovať sa, či budem v prvých líniách Nového pokolenia, kam som sa dobrovoľne hlásil, alebo z nich ustúpim do úzadia. Boj je v plnom prúde a tí, ktorí nevyužijú meč, ktorý im bol daný vo forme Božieho Slova na úplné zničenie temnôt, budú musieť znášať údery tohto Božieho meča na sebe.

 

Slúžiť dvom pánom sa nedá!

Ak chcem teda slúžiť Bohu tým, že som túžil byť v tejto bitke po boku Vyslanca Božieho – Syna Človeka – Imanuela, tak musím bojovať proti temnotám vždy a všade, aj keby som mal obetovať vlastný život. Nech je nám v tomto boji vzorom samotný Boží Syn Ježiš a takisto mnohí ľudia, ktorým bola Pravda bližšia než vlastné pohodlie.

V boji proti temnotám si berme príklad od svetlých bojovníkov, ktorí neustúpia zlu ani o piaď.

Temno sa dobrovoľne nevzdá, bude bojovať do posledných chvíľ a je potrebné ho zničiť tvrdým a nekompromisným bojom.

Bojovníci Svetla sa neskrývajú schúlení v bezpečných a pokojných ulitách ako slimáci, ale idú priamo do boja, aby pomohli vonku tým, ktorí si ešte zaslúžia byť zachránení, ale ešte nemajú v rukách tú najsilnejšiu zbraň – meč Pravdy – meč Božieho Slova.

 

Kto má strach a váha, nech si prestane namýšľať, že patrí do Nového pokolenia.

Kto sa hlásil do boja, nesmie z neho zutekať, alebo sa skrývať v zdanlivom bezpečí.

 

Kto chce večne žiť,

musí si to zaslúžiť.

 

Stále platí živé Slovo Ježišovo (Marek 8/35):

Ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanjelium, ten ju zachráni.“