Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Pôstne obdobie - očista

V kresťanskom svete predchádza Veľkej noci vždy 40-dňové pôstne obdobie, ktorého zmysel nie každý dnes pozná.

Čo je to vlastne pôst?

Podľa slovníka slovenského jazyka znamená slovo „pôst“ okrem iného odriekanie, s ktorým je spojená aj očista.

Jedna veriaca mi pred pár rokmi povedala, že ona sa v období pôstu vyvarovala požívať čosi, čomu inokedy nevedela odolať – čokoláda. Počas pôstu nejedla vôbec čokoládu.

Možno niekoho napadne, je tam toho, čokoláda, ale skoro každý z nás máme niečo v živote, čomu odolávame buď s veľkými ťažkosťami, alebo neodoláme tomu vôbec. A čo keby sme práve to, na čom sme niekedy aj závislí, práve v čase pôstu odmietli, a potom by sme to mohli skúšať prevádzať aj mimo tohto obdobia pôstu?

Konzumná spoločnosť nás odnaučila skromnosti, odriekaniu a pokore. Najprv väčšinu z nás dostala rafinovanou narkózou do určitého stavu spánku, vplyvom ktorého postihnutí nevnímajú okolitý svet taký, aký v skutočnosti je, aby potom postupne krok za krokom sa doslova na nás kydal ako zo stoky lepkavý hnoj, ktorý svojím odporným smradom a vyžarovaním bráni ľuďom, aby vnímali to pekné a dobré, čo ešte vôbec zostalo na Zemi.

Ale ty, človeče, máš slobodnú vôľu, ty jediný rozhoduješ o sebe! Nemusíš bojovať, strieľať a ubližovať druhým, veď aj Ty môžeš jednoducho iba odmietnuť ten konzumný hnoj pod vplyvom narkózy ….. a potom odrazu budeš vidieť, počuť a vnímať.......

Pamätaj na slová zo Svetla, ktoré prehovárajú k Tvojmu duchu a podľa toho sa zariaď, a to nielen v čase pôstu, ale predovšetkým vo všednom každodennom živote:

„Vám je daná tá istá sila ako silným! Zlo sa nemôže priblížiť, ak ho vy nezavoláte!

Ako vy chcete, tak sa vám stane!“