Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Slováci a občania Slovenskej republiky, váš čas nastal!

 

Sobota 7. 2. 2015. Referendum o rodine na Slovensku.

Slovenský národ je znovu na rázcestí.

Koľko príležitostí sme už mali?

Ako sme sa rozhodovali v minulosti?

Vybrali sme si vždy tú správnu cestu, resp. koľko šancí sme už premrhali?

Budeme dostávať donekonečna ďalšie šance?

Náhody neexistujú.

Pozrime sa teda bližšie na číslice v dátume 7. 2. 2015 a sčítajme ich.

Súčet: 7 + 2 + 2 + 0 + 1 + 5 = 17.

Číslo 17 sa v mnohých prameňoch spája s Čistotou.

Keby sme každú horeuvedenú číslicu brali ako jeden rok, dostali by sme sa spätne 2015 mínus 17 = do roku 1998, kedy na Slovensku došlo k veľkému obratu. K lepšiemu?

V nasledujúcom období sme boli prijatí do EU a NATO, vlastnú slovenskú korunu sme potom s fanfárami zamenili za euro a mnohí dúfali, že týmito postupnými krokmi sme sa stali členmi tých najsilnejších a najdemokratickejších ekonomicko-spoločenských aliancií na Zemi.

Slováci, ako to vidíme dnes, na počiatku roka 2015?

Cítime sa aj dnes slobodnejší než v roku 1998?

Je EU a NATO svojimi doterajšími skutkami („poznáš ich po ovocí...“) tou pravou cestou a zárukou k lepším zajtrajškom občanov Slovenskej republiky?

Je to pravda, že po rozpade sovietskeho impéria nám už nikto nasilu, bez nášho vedomia, novými zákonmi a právnymi predpismi nenariaďuje odniekiaľ „spoza rohu alebo mláky“: ako máme žiť, ako máme jesť, ako máme piť, ako máme vychovávať, ako máme pestovať, ako máme rozmýšľať, ako máme hovoriť, ako máme počúvať, ako máme písať, ako máme čítať, ako máme hľadieť ....ako….ako....ako.........ako máme dýchať..... ako sa máme rozmnožovať a rodiť..... ako máme umierať........?

SLOVÁCI, zastavte sa a obzrite sa občas aj dozadu a vôkol seba, aby už konečne bolo vidno, kam to vlastne kráčate!

Keď sa pozrieme na sled čísel v dátume 7. 2. 2015, pred sedemnástimi rokmi, čiže v roku 1998, boli sme obrazne na úrovni „7“ (číslo 7 zobrazuje Božiu vôľu). Po uplynutí siedmych rokov došlo postupne k veľkému poklesu až na úroveň „2“, potom sme dva roky stagnovali s nasledujúcim poklesom – až na samé dno – na nulu.

Počas 11 rokov (7 + 2 + 2), kedy sme sa prepadali spoločensky, ekonomicky a hlavne morálne, nastal v myslení mnohých Slovákov logicky bod razantného vytriezvenia a obratu – zo sľubovaného EURO-NATO raja. Písal sa rok 2009.

Kdesi vnútri duše obyvateľov Slovenska ožila túžba po slobode a Pravde a v priebehu šiestich rokov (1 + 5), až do roku 2015, sme sa symbolicky svojím vnútorným postojom pozdvihli z úrovne „1“ na úroveň „5“.

Číslo „5“ je spájané s pojmom LÁSKA.

Rok 2015 začíname na Slovensku hneď z ostra.

Referendum o rodine a vyhlásenie petície za vystúpenie Slovenskej republiky z „obrannej“ vojenskej aliancie NATO.

Ožime teda, občania Slovenska! A pomocou LÁSKY v našich dušiach začnime sa znovu rozhodovať a zodpovedať sa sami za seba, aby sme čo najmenej museli v budúcnosti prežívať na nás samotných slová z básne Sama Chalúpku Mor ho:

„A ČO I TAM DUŠU DÁŠ V TOM BOJI DIVOKOM, MOR TY LEN A VOĽ NEBYŤ, AKO BYŤ OTROKOM!“

Nech už je to tak alebo onak, minulosť už nevrátime.

ALE:

Ak cítime vo svojich srdciach, že sme odbočili od Pravdy a rozhodli sme sa kedykoľvek v minulosti zle, pretože sa vnárame čoraz viac do bahna a špiny, čím sme odbočili z Cesty ku Svetlu, dostávame v tejto búrlivej a nepokojnej dobe zrejme jedinečnú milosť, že to snáď môžeme aj napraviť a dokázať pred všetkými:

ČO JE NAŠÍM CIEĽOM?

KOMU SLÚŽIME?

KTO JE NÁŠ PÁN?

Nastal čas, kedy slovenský národ môže poslať celému svetu jasný signál, ako sa treba postaviť k najvyšším princípom Spravodlivosti, Lásky a Čistoty.

Nastal čas, kedy malý národ môže vo svojom terajšom a aj v ďalších verejných rozhodnutiach o svojom spoločenskom a rodinnom bytí dokázať, že veľkosť národa sa nezakladá na počte jeho príslušníkov, ale na vnútornom vzťahu k prírode a hlavne k jej Tvorcovi.

Sme súčasťou prírody, súčasťou tohto vesmíru, časopriestoru a stvorenia, kde platia jasné pravidlá Najvyššieho. Kto ich porušuje, škodí iba sám sebe.

SLOVÁCI a občania Slovenskej republiky!

Učiňme také rozhodnutia, aby sa mohli napĺňať slová našej hymny:

...ZASTAVME ICH, BRATIA,

VEĎ SA ONI STRATIA,

SLOVÁCI OŽIJÚ !

Dozrel historický okamih, kedy slovenský národ môže vykročiť v popredí tých slobodných bratských národov na Zemi, ktoré takisto odmietajú akékoľvek porušovanie prírodných, vesmírnych, večných Božích zákonov, aby sme mohli byť spoločne príkladom pre celé pozemské ľudstvo v boji za PRAVDU.

Boží bojovníci!

Odvážne VPRED !