Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Spoveď

Ak som spôsobil niečo zlé, treba to najprv oľutovať a potom samozrejme aj napraviť.

Ak sa chcem teda vyspovedať z porušenia nejakého zákona, najprv si musím položiť otázku: Koho zákony som to vlastne porušil? Takže komu mám predložiť svoju spoveď, ako prvý krok k náprave?

 

Kto porušil cirkevné zákony alebo prikázania, nech sa ide bez akýchkoľvek prostredníkov priamo vyspovedať tomu, kto tieto zákony a prikázania vymyslel – v tomto prípade nech ide so spoveďou k cirkvi, ktorú zastupujú kňazi.

Tam tiež sľúbi priamo kňazovi, že už bude príkazy cirkvi dodržiavať.

 

Kto porušil Božie zákony alebo Božie prikázania, nech sa tiež spovedá (v tichosti, v komôrke – ako pri modlitbe) bez akýchkoľvek prostredníkov priamo tomu, koho zákony a prikázania porušil – v tomto prípade nech sa spovedá Bohu.

V samote tiež sľúbi priamo Bohu, že už bude Božie zákony a prikázania dodržiavať.

 

Kto porušuje niekoho zákony, a spovedá sa druhému, spoveď je oslabená až úplne neplatná.