Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Temné siete  

Čo je sieť? Je to prostriedok, ktorého použitím sa uľahčuje zachytávanie niečoho alebo niekoho, lebo voľným spôsobom je to oveľa ťažšie.

Tú istú sieť možno použiť rôznym spôsobom, napr. na obživu (rybári alebo lovci), či na nezáväznú zábavu, alebo takisto na chytanie niekoho, kto je pre určité vrstvy ľudí nepohodlný a treba ho prinajmenšom zastaviť, ak nie až umlčať.

Keď bolo pozemské ľudstvo ešte „v plienkach“, žilo na Zemi v harmónii s prírodou a všetko bolo úplne v poriadku. Všetky druhy sietí sa používali výlučne na také činnosti, ktoré neboli v rozpore s prírodnými zákonmi. Ľudia o týchto zákonoch vedome ani nemuseli vedieť, a predsa podľa nich žili.

S pádom do hriechu sa ľudstvo dostávalo na šikmejšiu plochu, kde číhalo čoraz viac pascí, ktoré odpútavali ľudí od normálneho vývoja vo vzájomnej harmónii.

Tak sa vytvorili prvé temné siete. Ten, kto sa do týchto sietí, vnuknutiami zdola, rôznymi navonok peknými lákadlami nechal nachytať, bol nainfikovaný dovtedy neznámymi ľudskými vlastnosťami – nespokojnosť, samoľúbosť, závisť a nenávisť. Z toho vyplynuli prvé zvady, rozbroje – tu bol koreň prvých vojen v ľudstve. Zlo sa začalo šíriť po Zemi.

Ale ľudia dostali ako dar od Stvoriteľa slobodnú vôľu, takže vnuknutia padlého archanjela, prostredníctvom jeho padlých služobníkov, nemuseli prijímať, naopak, mohli tieto temné rady odmietnuť.

Ľudia ale prestali načúvať svetlým pomocným hlasom a otvorili sa lákavejším temným. Tak sa objavili aj prvé modloslužobnícke uctievania, objavili sa samozvaní duchovní pastieri, ktorí ľudí viedli od Pravdy. Duchovný úpadok na Zemi pokračoval rýchlejším tempom, než sa vôbec predpokladalo a neopatrní, dôverčiví ľudia padali jeden po druhom do temných sietí temných služobníkov.

Príchod Syna Božieho, Ježiša Krista, bol nevyhnutný pre spásu ľudstva a bol iba dôkazom toho, že bez neho by pozemské ľudstvo nebolo mohlo prežiť ani do začiatku Posledného súdu. Pozemšťania sa „odvďačili“ svojmu Pánovi za túto milosť tak, že mu Syna na Zemi zavraždili.

V nasledujúcich dvoch tisícročiach iba prví kresťania a rôzni jednotlivci, či malé skupinky na Zemi dodržiavali aj v živote Božie prikázania; iba veľmi málo ľudí žilo podľa vôle Božej. Čo je naozaj tragické, kňazi (akýchkoľvek vierovyznaní) k týmto veriacim vo väčšine nepatrili.

Nie náhodou stredovek, čiže časový úsek dejín ľudstva, kedy bez obmedzení (hlavne v európskej oblasti) vládla cirkev, sa nazýva „obdobím temna“. Ľudia boli v strachu o svoj život hnaní nasilu do temných sietí slepej viery, len aby sa mohla upevňovať pozemská moc ich „duchovných pastierov“. Inkvizícia je toho najjasnejším dôkazom.

Technický pokrok spôsobil okrem iného aj objavovanie nových dovtedy neznámych kontinentov a území. Ale tak ako predtým, znovu sa všetko zneužilo len na obohacovanie sa na úkor iných. Kolonializmus priniesol hrozné drancovanie a vykorisťovanie, a nakoniec aj vraždenie tých národov, ktoré si nechceli vnútiť cudzie spôsoby, cudziu kultúru alebo vierovyznanie.

Všade boli rozprestreté temné siete falošného zla, do ktorých sa ochotne chytalo viac a viac ľudí.

Keď už náboženský fanatizmus dozrel, temno zmenilo taktiku a najmä v Európe začala nová éra. Nástup buržoázie, vedecko-technický pokrok, zánik cirkevných katolíckych štátov však nepriniesol pokoj a mier. Prišla nová vlna nešťastia.

Honba za ziskami a peniazmi sa stala každodennou potrebou ľudí, ktorí to vôbec nepotrebovali. Úžerníkov neustále pribúdalo a ľudia opäť padajúc do rafinovaných sietí sa nechali zneužívať v rôznych oblastiach života. Všeobecné sľubované šťastie a blaho na Zemi sa zmenou spoločenských pomerov nenavrátilo, naopak, vojen a prírodných katastrof pribúdalo.

Ku koncu prvej svetovej vojny padli do ďalšej nastavenej temnej siete milióny naivných ľudí, a to vznikom prvého socialistického štátu, budujúceho komunizmus. Bol to vznik Sovietskeho zväzu. Odmietaním všetkého duchovného, sľubmi nesplniteľného bolo na svojej životnej púti stvorením zdržané obrovské množstvo ľudí, ktorí sa ale mohli rozhodnúť aj inak.

Popri komunizme ako ruka v ruke kráčal po Zemi aj fašizmus, z ktorého fanatizmu vzišla aj druhá svetová vojna.

Všade, kde sa len človek pozrel, či do autoritatívneho štátu v latinskej Amerike, demokratického štátu, socialistického, fašistického alebo iného, všade len samá pretvárka a faloš. Až nápadne podobné črty, akoby to išlo vždy z jedného centra.

A v tejto pokrivenej dobe začal pôsobiť na Zemi Ježišom od Otca poslaný Duch Pravdy, Duch Svätý.

A situácia sa opäť zopakovala - ako Syn Boží, tak aj Duch Pravdy bol svojím Svetlom Pravdy nepohodlný hlavne u ľudí v kňazských rúchach. Božia Pravda bola opäť neprijateľná pre tých, ktorí mysleli viac na seba ako na svojich blížnych. Pravda bola odmietnutá.

V tej dobe sa trhala jedna temná sieť za druhou a keby sa ľudia duchovne prebudili, boli by dnes opäť všetky pozemské siete len svetlé a prospešné.

Ľudia sa rozhodli sami, neprijali ani Ducha Pravdy tak, ako mali a „za odmenu“ si tým pripravili tú najhoršiu z najhorších prorockých apokalyptických predpovedí.

Ako bezprostredný dôsledok tohto odmietnutia Božieho vyslanca onedlho začala druhá svetová vojna, ktorá spôsobila hrozné utrpenie po celej zemi. Na jej konci si pozemské ľudstvo načas vydýchlo a opäť bola určitá nádej. Tá však rýchlo zhasla.

Vytvorili sa dva protichodné svetové vojenské bloky a opäť mohla začať honba za smrťou. Preteky vo výrobe účinnejších zbraní hromadného ničenia odštartovali ďalšiu novú éru ľudstva, kedy umelo vyvolávaný strach z nepriateľa spôsobil uviaznutie ľudí v stále zákernejších temných sieťach. Mnohí ľudia na obidvoch stranách naozaj verili, že na tej druhej strane sú samí nepriatelia, ktorí im chcú zle, a preto je potrebný rozvinutý zbrojársky priemysel a všetko zlo, čo súvisí s akýmkoľvek obchodom so zabíjaním.

Nikto, ani tzv. kresťania sa nezamýšľali, že práve týmito naočkovanými negatívnymi myšlienkami odporujú a porušujú Božie zákony a prikázania.

Komunisti to mali aspoň navonok jednoduchšie, lebo boli materialisti (väčšina tiež len navonok). Umelá stavba komunistov sa musela raz zrútiť a to sa stalo v roku 1989.

Demokratický svet si oddýchol a chvíľu bolo ticho. Ako pred búrkou. Ak si niekto myslel, že temno už na viac nemá, bol to omyl.

Najvyspelejší štát, pre mnohé demokracie vzor, USA, počas „studenej vojny“ priam vychoval niekoľkých „Frankensteinov“ v oblasti Blízkeho východu, ktorí mali bojovať proti komunistom, ale po páde komunizmu sa obrátili práve proti svojmu niekdajšiemu vychovávateľovi a sponzorovi.

Všetci vieme, čo sa udialo dňa 11.9.2001 v USA. V tento deň bola vyhlásená celosvetová vojna proti terorizmu. Čo to všetko so sebou prináša, a hlavne čo sa za týmto bojom skrýva, aké siete pod rúškom boja proti terorizmu sa začali týmto vytvárať na chytenie nepohodlných, to prinesie až budúcnosť.

Ešte jedna pomoc zo Svetla, o ktorej sa treba zmieniť: 3.Fatimské proroctvo v r.1917, ktoré malo byť zverejnené v roku 1960. Dodnes, napriek tomu, že sa jeho hlavný bod už naplnil, nebolo zo strany cirkvi zverejnené. Aj táto pomoc sa odmietla.

Jedným si ľudia môžu byť istí: temno sa nikdy nevzdáva, a preto používa na chytanie do svojich sietí stále nebezpečnejšie pasce. Temno treba jednoducho do posledného zrniečka zničiť, inak začne okamžite pôsobiť ako nejaká infekcia.

V priebehu celého dvadsiateho storočia sa nenápadne v pozadí postupne vytvárali voľnému oku neviditeľné informačné siete: rádiové, telekomunikačné, televízne, satelitné, sieť Internet, apod. Všetky tieto siete sa skladajú z jednotlivých kanálikov, ktorými sa hromadne k ľuďom na celej Zemi dostávajú rozličné informácie alebo ponuky.

Ľudia by mali byť veľmi ostražití, lebo v týchto sieťach môžu uviaznuť najmä neopatrní jedinci. Čo by nám tu mohlo hroziť, pýta sa dnešný moderný človek? Nech sa každý pozrie, čo ponúkajú tieto siete pozemskému ľudstvu a na čom sú celé skupiny obyvateľstva priam závislí ich prostredníctvom? Nehovoriac o sieti týkajúcej sa organizovaného zločinu.

Akákoľvek pozemská závislosť znamená uviaznutie v nejakej dobre nastraženej pasci.

Ľudia ako v opojení sedia napr. pred obrazovkami a pozerajú do nich denne celé hodiny. Sú to obrazovky televízne, kde si môže divák prepnúť desiatky rôznych programov 24 hodín denne. Sú to obrazovky počítačov, kde napr. prostredníctvom internetovej siete si môže človek robiť už pomaly všetko.

Samozrejme, prostredníctvom kanálov sa do všetkých svetových sietí dostane občas aj niečo svetlé, ale dnes je toho naozaj pramálo. Väčšina ponúkaného „tovaru“ v nich je v rozpore s ľudskou prirodzenosťou a čistotou, lebo sa tu propaguje násilie, neviazaný život a zábava bez akýchkoľvek pravidiel, pokrivené umenie, škodoradostný smiech, klebety, ohováranie, závisť, nenávisť a podobné ľudské neresti. A ľuďom sa to, žiaľ, páči.

Napriek neustále zhoršujúcim sa životným podmienkam na Zemi sa Slovo Pánovo dostáva k hľadajúcim, aj prostredníctvom týchto najmodernejších sietí, čo je takisto dôkaz, že temný archanjel je už natoľko spútaný, že nemá síl tomu zabrániť. To však neznamená, že prostredníctvom svojich padlých temných služobníkov nerozsieva po celej Zemi tesne pred vrcholom prvej Očisty ešte zvýšené zlo a jed. Oni vedia, že majú už len málo času.

Veď „zdochýnajúca kobyla kope najviac“.

Od pádu do hriechu sa vždy objavovali rôzni falošní vodcovia, falošní duchovní pastieri, falošní proroci a v dnešnej dobe aj falošní kristovia.

Stojíme v Poslednom súde, ktorý bude mať niekoľko očistných etáp.

Sú ľudia, ktorí tvrdia, že 2.svetová vojna bola vlastne tou prvou veľkou očistou. Je síce pravda, že veľa zla sa vtedy medzi ľuďmi vybilo, ale to by sa nesmeli po nej objaviť ďalšie temné siete, ešte zákernejšie, skrytejšie a rafinovanejšie. A vytvárajú sa stále nové a nové.

Abdruschin v tejto súvislosti tiež odpovedá:

„Doteraz je dané len to najnutnejšie, nakoľko čas nezadržateľne súri dozvedieť sa len to najpotrebnejšie. Nenecháva priestor na nepotrebné zastavenia.

Z tohto dôvodu musia niektoré otázky ostať nepovšimnuté. Budú zodpovedané až po prvej veľkej očiste, ešte s mnohými inými podrobnejšími vysvetleniami.“

 

Takže kto by chcel tvrdiť, že o dianí v Poslednom súde vie už dnes všetko, je to omyl.

Z Jánovej Apokalypsy vyplýva, že Posledný súd končí až po Tisícročnej ríši na Zemi, kedy bude padlý archanjel opäť zvádzať národy na Zemi, až bude definitívne hodený do sírneho jazera, čím bude očistená Zem konečne zbavená všetkého zla. Až tam niekde v budúcnosti čaká zachránených „nové nebo, nová zem“. Až potom tí, čo prežijú, budú vedieť všetko o Súde na Zemi.

V Zjavení Jána sa okrem iného nachádza aj vážne varovanie, týkajúce sa čísla šelmy – 666. Nevytvára si temno aj v tejto súvislosti nejakú zákernú sieť, do ktorej padnú ešte v poslednej chvíli veľké počty obyvateľstva? Ako je to s tým prijatím čísla šelmy na pravú ruku alebo na čelo? Vedia ľudia, čo sa za tým skrýva? Čo je to, že tí, čo odmietnu prijať toto číslo šelmy, nebudú môcť ani predať a ani nakúpiť?

Blíži sa najväčšia búrka v dejinách ľudstva. Už Ježiš Kristus na ňu v Biblii upozorňoval a predpovedal, že bude predchádzať príchodu Syna Človeka v oblakoch (Matúšovo evanjelium, 24.kapitola):

„20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. ...

... 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ; taký bude aj príchod Syna človeka.

29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.“

 

Ak sa blíži k ľuďom veľká búrka a oni vidia, že už jej neuniknú, snažia sa nájsť vhodný a bezpečný úkryt, aby mohli prežiť.

A tak aj bude pred touto najväčšou očistnou búrkou na Zemi. Ľudia by si mali už dnes vybudovať takú ochranu, aby všetky etapy Veľkej Očisty prežili.

 

Čo bude tou ochranou ľudí v Očiste Zeme?

Čo bude tiež rozhodovať o tom, kto bude zachránený a kto nie?

Ktorým smerom máme kráčať, aby sme ani „v cieľovej rovinke“ nepadli do dobre nastavených pascí temných sietí, a vytvorili už dnes vo svojom vnútri podmienky pre našu šťastnú budúcnosť v mieri a vzájomnej láske?

 

Pravda je tou Cestou do Života večného.

 

A ako máme kráčať?

Odpovedá opäť Slovo Božie:

 

Udržujte krb svojich myšlienok čistý,

tak založíte mier

a budete šťastní!“