Témy:

Referendum o rodine 2015 a súvislosti.

Výzva politikom a národu.

1/ Prehra cirkevných kresťanov – výhra ľudí.

Napriek výzve biskupov Slovenska, napriek opakovanej výzve pápeža slovenskému národu, prišlo veľmi málo cirkevne veriacich kresťanov k referendu. Pri poslednom zrátaní ľudu v roku 2011 sa ku kresťanským cirkvám hlásilo viac než 70 % občanov SR, ale k referendu neprišla z nich snáď ani tretina. Prečo?

Pred referendom o rodine verejne rozprávali o hodnotách kresťanskej rodiny takí „duchovní pastieri“, ktorí dovolili, aby ich kolegovia, podriadení, nadriadení, zneužívali celé dlhé roky maloleté a dospievajúce deti, podobne ako nimi odsudzovaní kacíri a pedofili. Mlčali, keď iní trpeli.

Katolícka cirkev na Slovensku si v poslednej dobe okrem toho poriadne pošramotila svoju povesť aj kauzou arcibiskup Bezák, čo bolo vidieť aj na veľmi nízkej účasti veriacich práve v Trnave a okolí (Trnavu nazývajú slovenský Rím).

V referende vyhrali praví (necirkevní) kresťania a ľudia, ktorí vo svojom svetonázore a viere nepotrebujú žiadnu cirkev.

Víťazmi sa stali tí, pre ktorých PRAVDA je tým záchranným lanom na Ceste Domov.

A množstvo dnešných naozajstných víťazov?

Už Syn Boží, Ježiš, hovoril, že do Kráľovstva jeho Otca budú vchádzať úzkou bránou iba máloktorí.

2/ Účelové zavádzanie verejnosti tzv. odborníkmi a niektorými politikmi.

Treba dať za pravdu tým, ktorí hovoria, že toto referendum vôbec nemuselo byť.

Keby zo strany Bruselu (a nielen Bruselu...) nebol vyvíjaný tlak na rodové scitlivovanie po vzore západu, kde už človek pomaly nebude vedieť, kto je chlap a kto je žena, nebolo by ani toto referendum zorganizované.

Kto bol teda na počiatku a hlavnou príčinou toho, že sa niektorí občania dobrovoľne rozhodli v mene záchrany tradičnej rodiny (otec, mama a deti) zorganizovať referendum?

Neboli to práve politici, ktorí túto „agendu bezpohlavnosti“ sa postupne pokúšajú pretlačiť na pokyn „zvonku“ aj do legislatívy SR? Neboli nepriamym štartérom tohto referenda aj tí, ktorí sa teraz tešia z neplatnosti referenda, pretože pre nich rodina už nie je výhradne otec, mama a deti, ale „rodič 1“, „rodič 2“ (možno v budúcnosti aj rodič 3, apod.) a deti, samozrejme skoro bez výnimky - cudzie?

Nikto neberie radosť komunite LGBTI z výsledkov referenda, z ich hľadiska je to naozaj víťazstvo, lebo referendum je politicky neplatné – bez ohľadu na to, koľko ľudí zaškrtlo v troch otázkach odpovede ÁNO. Legislatívne víťazstvo.

Išlo tu predsa o neúčasť, nie o vyjadrenie svojho názoru a presvedčenia ÁNO – NIE. Je to čestné a morálne? Na to nech si každý odpovie sám. Z pohľadu dnešných právnych noriem a využitia aj obštrukcie – úplne v poriadku.

Avšak oveľa viac zarážajúce, než názory komunity LGBTI a ich fan-klubu, sú verejné prejavy tzv. odborníkov alebo dokonca volených politikov, ktorí s radosťou oznamujú svetu, že obyvatelia Slovenska neúčasťou na referende dokázali, že sú naklonení rodovému scitlivovaniu po vzore západu a odkláňajú sa od tradičného zakonzervovaného pohľadu na rodinu.

Je to ale v slovenskom národe naozaj tak?

Keby sme túto istú metódu vyhodnocovania použili pre voľby do EU parlamentu, mohli by sme povedať, že skoro 87 % oprávnených slovenských voličov bolo minulý rok proti zvoleniu tých trinástich slovenských euro-poslancov, a tým by nemali vôbec prevziať mandáty v Euro-parlamente za SR? Boli by tieto vývody z výsledkov volieb do EP korektné?

Prečo to nikto z tých dnešných tzv. odborníkov neprezentoval minulý rok takýmto alebo podobným spôsobom a hlavne nevyzval zvolených politikov, aby sa mandátu na základe pár tisíc voličov čestne vzdali, lebo to bol pre nich totálny volebný debakel?

Prečo totálny debakel?

Pretože renomovaná slovenská sociologička totiž dňa 9.2.2015 v poludňajšej diskusnej relácii v Slovenskom rozhlase prehlásila, že účasť a výsledky referenda o rodine je pre jeho organizátorov debakel, čiže inými slovami môžeme povedať, účasť a voľba skoro milióna ľudí v referende je podľa slovenského odborníka debakel.

Takže milión voličov je debakel, ale štvrtina z milióna je v poriadku? Slováci! Kde to vlastne žijeme? V StromoKocúrove?

Málokto z týchto účelových odborníkov spomenie krutú realitu dnešných dní, že drvivá väčšina obyvateľstva SR je po 25-tich rokoch bačovania západnej demokracie u nás úplne zdecimovaná, ekonomicky zotročená, znechutená a apatická voči akýmkoľvek verejným volebným aktom, ktoré zatiaľ nepriniesli žiadny viditeľný obrat k sľubovanej vyššej životnej úrovni obyvateľstva.

Aby prišlo k volebným urnám viac než 50 % oprávnených voličov, to už musí byť mimoriadne obrovská a masívna predvolebná kampaň s veľkými, často zavádzajúcimi a nesplnenými sľubmi kandidátov alebo politických strán.

Najobjektívnejšie čísla v referende by boli vtedy, keby žiadne kvórum nebolo, pretože všetci, ktorým by nejakým spôsobom záležalo na výsledku referenda, by museli vyzvať tých svojich, aby išli zaškrtnúť ÁNO alebo NIE. Až potom po odrátaní ÁNO a NIE by zostali tí, ktorí neprišli.

POLITICI a nami platení „odborníci“! To by bola objektivita! To chceme od vás my, slovenskí občania!!!

Za takýchto podmienok by všetci zistili, na ktorej strane sú vlastne Slováci a hlavne by sa ukázal počet tých, ktorí sú ľahostajní k spoločenskému dianiu a je im tu už všetko jedno.

Táto pasivita nestarať sa o veci verejné je samozrejme takisto vašou vizitkou, (ne)ctení naši politici! Toto sú výsledky vašej práce za tie roky slobody a za to by ste mali dostať minimálnu slovenskú mzdu! Keby sme aj my takto 25 rokov pracovali, nemali by ste už teraz ani na chlieb.

Zneužiť neinformovanosť, spojenú s nechuťou a presunúť takto naladené obrovské množstvo obyvateľov SR účelovo iba na jednu stranu, podľa toho ako to niektorej lobby práve vyhovuje, je bezcharakterné zavádzanie verejnosti, nehodnej vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, verejne sa vyjadrujúcich a často platených z našich spoločných daní.

3/ Odkaz politikom – stanoviť rovnaké podmienky.

Napriek zámernému embargu zo strany niektorých mainstreamových médií, napriek (jemne povedané) nepeknej antikampani na viacerých bilboardoch po Slovensku a napokon aj na tričkách tzv. víťazov („JBM alianciu za RDN“), medzi ktorých sa zaradil aj náš volený EU poslanec pán Sulík (mimochodom jeho osobu do Bruselu reprezentovať Slovensko poslalo „až“ 22 607 slovenských voličov), prišlo k volebným urnám pri tomto referende skoro dvakrát viac ľudí než pri voľbách do EU parlamentu dohromady a vyše 40-krát viac ľudí, než si zvolilo do EP práve menovaného pána Sulíka.

Takže voľba 22 607 hlasov stačí našim politikom, aby občan SR bol v európskom parlamente päť rokov, ale rozhodnutie skoro milión hlasov tí istí politici svojmu národu neakceptujú !!!

Takto sa v praxi prevádza na Slovensku vláda ľudu a parlamentná demokracia.

Ďakujeme.

Stačilo!

Prehľad účasti na posledných plebiscitoch v SR:

VOĽBY PARLAMENTNÉ do NRSR 2012: 2 596 443 voličov (účasť 59,11 %) – PLATNÉ!

VOĽBY do EU parlamentu 2014: 576 437 voličov (účasť 13,05 %) - PLATNÉ!

VOĽBY KOMUNÁLNE 2014: 2 083 077 voličov (účasť 48,34 %) – PLATNÉ!

REFERENDUM (občianske) o rodine 2015: 944 674 voličov (účasť 21,41 %) – NEPLATNÉ!!!

Občania SR!

Žiadajme hromadne všetkých volených politikov, vládu a prezidenta SR, zasypme ich svojimi emailami alebo písomnými žiadosťami, aby pri najbližšej schôdzi parlamentu iniciovali úplné zrušenie kvóra potrebného na platnosť každého budúceho referenda s tým, že by bolo pre poslancov NRSR záväzné.

Potom by určite boli všetky debaty pred referendom oveľa odbornejšie a na vyššej úrovni a občan by hlavne videl, že sa politici aktívne snažia plniť svoje predvolebné sľuby, ktoré svojim voličom dali, a nie aby dokonca odhovárali ľudí od svojho práva vyjadriť svoj názor v plebiscite, pretože to platná legislatíva dovoľuje.

Treba vyvinúť taký tlak zdola na našu politickú elitu, aby nami zvolení zástupcovia ľudu pracovali pre národ tak, že žiadne referendum už nebude skoro ani potrebné.

Ak na zvolenie europoslancov stačilo vyše 275 tisíc slovenských voličov, ale na platnosť referenda nestačilo ani skoro milión slovenských voličov, niečo choré je tu v tomto štáte. Pokrivené paragrafy pokrivili charaktery.

DOSŤ!

Politici, opierajúci sa o tento zmätok v paragrafoch, ktorý sami zavinili, nemajú pochopiteľne snahu a ochotu to sami napraviť, naprávajme to teda my, ktorí sme im dali mandát gazdovať s naším spoločným majetkom, rodinami, príjmami a našimi životmi.

Minimálne na začiatku napíšme tým „svojim“, ktorí na oplátku za naše hlasy nás odmenili výsmechom, a ignoranciou, že pokiaľ nepríde k okamžitej náprave, naše hlasy definitívne stratili, aby ich dostali iní, ktorí ale budú konať pod našou neustálou kontrolou tak, ako chceme my, ľud suverénnej Slovenskej republiky.

Slovenský národ, daj už konečne najavo, že máš už dosť tohto bábkového divadla s dirigentom „spoza opony“!

Slováci, pamätajme na naše kultúrne a ľudské dedičstvo!

Zastavme ich, bratia, nech sa oni stratia!

Z básne „Mor ho“ od Sama Chalúpku:

„... a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom,

mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom.“

Poslanci NRSR a EP

NRSR:

pavol_abrhan@nrsr.sk; ladislav_andreansky@nrsr.sk; jan_babic@nrsr.sk; michal_bagacka@nrsr.sk; vladimir_balaz@nrsr.sk; tibor_bastrnak@nrsr.sk; jaroslav_baska@nrsr.sk; miroslav_beblavy@nrsr.sk; lubos_blaha@nrsr.sk; juraj_blanar@nrsr.sk; jozef_bobik@nrsr.sk; otto_brixi@nrsr.sk; julius_brocka@nrsr.sk; dusan_bublavy@nrsr.sk; bela_bugar@nrsr.sk; antonin_cicon@nrsr.sk; gabriel_csicsai@nrsr.sk; dusan_caplovic@nrsr.sk; rastislav_cepak@nrsr.sk; miroslav_ciz@nrsr.sk; zoltan_danis@nrsr.sk; jaroslav_demian@nrsr.sk; juraj_droba@nrsr.sk; daniel_duchon@nrsr.sk; mikulas_dzurinda@nrsr.sk; arpad_ersek@nrsr.sk; vladimir_faic@nrsr.sk; martin_fecko@nrsr.sk; martin_fedor@nrsr.sk; jan_figel@nrsr.sk; peter_fitz@nrsr.sk; pavol_freso@nrsr.sk; martin_fronc@nrsr.sk; darina_gabaniova@nrsr.sk; gabor_gal@nrsr.sk; dusan_galis@nrsr.sk; lubomir_galko@nrsr.sk; stefan_gasparovic@nrsr.sk; milan_geci@nrsr.sk; monika_gibalova@nrsr.sk; tibor_glenda@nrsr.sk; pavol_goga@nrsr.sk; lea_greckova@nrsr.sk; milan_haluz@nrsr.sk; augustin_hambalek@nrsr.sk; alojz_hlina@nrsr.sk; viliam_holeva@nrsr.sk; eva_horvathova@nrsr.sk; igor_hrasko@nrsr.sk; stefan_hreha@nrsr.sk; pavol_hrusovsky@nrsr.sk; mikulas_huba@nrsr.sk; jan_hudacky@nrsr.sk; eva_hufkova@nrsr.sk; rudolf_chmel@nrsr.sk; igor_choma@nrsr.sk; martin_chren@nrsr.sk; elemer_jakab@nrsr.sk; maria_janikova@nrsr.sk; vladimir_janos@nrsr.sk; dusan_jarjabek@nrsr.sk; viliam_jasan@nrsr.sk; jozef_jezik@nrsr.sk; erika_jurinova@nrsr.sk; eugen_jurzyca@nrsr.sk; miroslav_kaduc@nrsr.sk; ladislav_kamenicky@nrsr.sk; ludovit_kanik@nrsr.sk; marian_kery@nrsr.sk; jana_kissova@nrsr.sk; andrej_kolesik@nrsr.sk; jozef_kollar@nrsr.sk; maros_kondrot@nrsr.sk; magda_kosutova@nrsr.sk; marian_kovacocy@nrsr.sk; daniel_krajcer@nrsr.sk; mikulas_krajkovic@nrsr.sk; stanislav_kubanek@nrsr.sk; viera_kucerova@nrsr.sk; stefan_kuffa@nrsr.sk; marian_kvasnicka@nrsr.sk; jana_lassakova@nrsr.sk; tibor_lebocky@nrsr.sk; daniel_lipsic@nrsr.sk; iveta_liskova@nrsr.sk; michal_luksa@nrsr.sk; robert_madej@nrsr.sk; mojmir_mamojka@nrsr.sk; lubos_martinak@nrsr.sk; anton_martvon@nrsr.sk; vladimir_matejicka@nrsr.sk; igor_matovic@nrsr.sk; viera_mazurova@nrsr.sk; helena_mezenska@nrsr.sk; jan_micovsky@nrsr.sk; jozef_mihal@nrsr.sk; ivan_miklos@nrsr.sk; jozef_miklosko@nrsr.sk; jozef_mikus@nrsr.sk; juraj_miskov@nrsr.sk; milan_mojs@nrsr.sk; emilia_mullerova@nrsr.sk; dusan_munko@nrsr.sk; peter_muransky@nrsr.sk; peter_nahlik@nrsr.sk; olga_nachtmannova@nrsr.sk; lucia_nicholsonova@nrsr.sk; viliam_novotny@nrsr.sk; peter_osusky@nrsr.sk; milan_panacek@nrsr.sk; svetlana_pavlovicova@nrsr.sk; peter_pellegrini@nrsr.sk; lubomir_petrak@nrsr.sk; vladislav_petras@nrsr.sk; frantisek_petro@nrsr.sk; edita_pfundtner@nrsr.sk; jan_podmanicky@nrsr.sk; martin_poliacik@nrsr.sk; peter_pollak@nrsr.sk; alojz_pridal@nrsr.sk; robert_puci@nrsr.sk; marian_radosovsky@nrsr.sk; richard_rasi@nrsr.sk; bibiana_riaposova@nrsr.sk; maria_ritomska@nrsr.sk; lubica_roskova@nrsr.sk; jan_senko@nrsr.sk; zsolt_simon@nrsr.sk; laszlo_solymos@nrsr.sk; boris_susko@nrsr.sk; frantisek_sebej@nrsr.sk; viera_sedivcova@nrsr.sk; janka_siposova@nrsr.sk; peter_suca@nrsr.sk; ivan_svejna@nrsr.sk; viera_tomanova@nrsr.sk; ivan_uhliarik@nrsr.sk; jozef_valocky@nrsr.sk; jana_valova@nrsr.sk; ivan_varga@nrsr.sk; magdalena_vasaryova@nrsr.sk; richard_vasecka@nrsr.sk; jozef_viskupic@nrsr.sk; anna_vittekova@nrsr.sk; peter_voros@nrsr.sk; marian_zahumensky@nrsr.sk; pavol_zajac@nrsr.sk; renata_zmajkovicova@nrsr.sk; lubomir_zeliezka@nrsr.sk; lucia_zitnanska@nrsr.sk;

Slovenskí poslanci v EU parlamente (2014 - 2019):

Celkove na Slovensku volilo do EU parlamentu 576 437 voličov.

Voličská účasť bola 13,05%, a bola tak najnižšou v celej Európskej únii.

Doleuvedení slovenskí poslanci v EU parlamente získali od svojich voličov spolu:

275 975 hlasov

monika.flasikovabenova@europarl.europa.eu

46 860 hlasov

anna.zaborska@europarl.europa.eu

42 976 hlasov

miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu

26 705 hlasov

richard.sulik@europarl.europa.eu

22 607 hlasov

eduard.kukan@europarl.europa.eu

20 912 hlasov

ivan.stefanec@europarl.europa.eu

19 439 hlasov

pal.csaky@europarl.europa.eu

19 406 hlasov

boris.zala@europarl.europa.eu

18 622 hlasov

jana.zitnanska@europarl.europa.eu

18 409 hlasov

vladimir.manka@europarl.europa.eu

17 704 hlasov

branislav.skripek@europarl.europa.eu

15 583 hlasov

jozsef.nagy@europarl.europa.eu

14 896 hlasov

monika.smolkova@europarl.europa.eu

11 295 hlasov

(za Maroša Šefčoviča – 66 966 hlasov)