Témy:

Prečo v ľuďoch vyhasína <PREČO>?

Vybrané titulky z niektorých dôležitých dokumentov na internetovej stránke

titulky.vi-li-am.sk

ktoré si môže záujemca prečítať v upravenej písomnej forme (alebo si to môže aj pozrieť vo filmovej verzii), sú iba odrazovým mostíkom pre mnohých hľadajúcich k tomu, aby sa odpútali od zla a mohli sa tak po pochopení základných súvislostí dnešného globálneho diania na Zemi vydať na CESTU vlastnej DUCHOVNEJ PREMENY , vedúcej každého z nás k naplneniu svojho poslania a zmyslu života.

Dnešné ľudstvo prežíva veľmi ťažkú dobu, sprevádzanú bojom medzi dobrom a zlom, kedy celkový chaos vo všetkých oblastiach života nadobúda nikdy nepoznanú mieru a intenzitu.

Je to doba neľahkého prerodu starého v to NOVÉ.

Známe slová Syna Božieho „Buďte ako deti!“ zanikajú v rachote zbraní, nevraživosti, plytkej zábavy a bláznivého užívania si „toho jediného života“ na Zemi, apod.

Kde sú ale tie DETI?

Čím sa okrem vonkajšieho vzhľadu najviac deti odlišujú od nás, dospelých? Všetci, ktorí sme vychovávali deti, sme to zažili priamo. My sme to v sebe už „zakopali“, ale deti kedysi, pred nedávnom alebo aj dnes sa bez prestania pýtajú:

<PREČO?..... a PREČO?...>

Prečo sme sa teda my, dospelí, prestali na mnohé nevyjasnené životne dôležité otázky a súvislosti nášho súčasného bytia pýtať – PREČO?

A dokedy to naše <PREČO> bude v nás spať? Nebodaj už nie je komu túto otázku položiť?

Položme si ju teda najprv v sebe, vnútri nás samotných a odpovede nedajú na seba dlho čakať...

Buďme teda deťmi!

a okrem otázky PREČO

vykročme smelo z dnešných vlastných klietok na slobodu,

aby sme mohli byť priamo účastní

naplnenia dávnych zasľúbení zo Svetla.