Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Pyramídy dobra a zla

 

Pán Ferdinand Valík, farár Českoslovenkej cirkvi husitskej, učeník Ježišom ohláseného Ducha Pravdy, reinkarnovaný Ján Hus, viackrát povedal:

„Lidstvo za dobu své existence vystavělo pyramidy zla, které se na něj musí zřítit. Jediné, čím se tomu dá zabránit, je stavění pyramid dobra.“

 

Čo to znamená, stavanie pyramíd zla a pyramíd dobra?

Pyramídy, nie sú hocijaké stavby, sú to žiariče energie. Takže veľmi záleží na tom, z akých stavebných kameňov sú postavené a akú formu budú mať tie pyramídy. Ak sú to kamene závisti, nenávisti, kamene zla, aj pyramída z takýchto kameňov bude vyžarovať zlo. To je to, čo sa na nás musí zrútiť, lebo ak tu vôkol nás budú len pyramídy zla, ktorým my dennodenne pridávame ďalšie prístavby, ako chceme potom žiť v peknom prostredí, ako chceme, aby sa nám darilo, ako chceme byť šťastní?

Ruku na srdce.

Je vždy to, čo konáme, hovoríme, píšeme a myslíme v súlade so stavbou pyramíd dobra? Neposilňujeme aj my niekedy pyramídy zla?

 

Zoberme si takúto situáciu.

Keď vidím, že niekto v mojom najbližšom okolí jedná nesprávne, napomeniem ho. Ale keď bude aj naďalej robiť to isté, a ja vidím, že je to zlé, je chybou, aby som sa na neho hneval a jednal neuvážene, pretože aj keby som mal pravdu, jeho omyly mu môžu len a len pomôcť nato, aby spoznal falošný smer svojho putovania. Len vlastné prežitie a sklamanie mu ukáže, kde je správna cesta. Potom je už veľmi malý predpoklad, že by urobil tú istú chybu. Až po tomto osobnom prežití je ďalší jeho osudový uzlík z minulosti rozuzlený.

Takže namiesto zbytočného hnevu, smerovaného k postihnutému, čo je vlastne stavanie pyramíd zla, je oveľa lepšie stavať pyramídy dobra, napr. povzbudivé a posilňujúce myšlienky, aby čo najskôr našiel cestu k Pánovi.

 

Človek na svojej púti stvorením prechádza postupným vývojom, niekedy riadne zakopne, ale netreba zúfať. Neustále sa mu totiž zhora dostávajú pomoci, ktoré sa však k nemu môžu dostať a byť účinné jedine vtedy, ak on sám s pokorou prosí o silu, aby dokázal stavať pyramídy dobra, aby svoju slobodnú vôľu dokázal uskutočňovať v každodennom živote podľa vôle Božej. 

Ak nám raz bolo oznámené, že budeme žať, čo sme zasiali, tak to platí aj o okolitom vyžarovaní.

Preto stavajme iba také žiariče energie, aby na nás v spätnom pôsobení vyžarovali len dobro. Potom sa okolo nás úplne rozjasní.

V tomto smere sú nám nápomocné slová zo Svetla:

„Kto má v sebe pevné chcenie k dobru a snaží sa dodať svojim myšlienkam čistotu, ten už našiel cestu k Najvyššiemu! Tomu bude potom všetko ostatné pridané.“

 

Ak si chcem vybieliť svoj šat, ktorý mám ešte riadne pošpinený,

musím myslieť a stavať pyramídy dobra bez prestania,

a to na všetky strany sveta.

 

Ak sme niekomu ublížili,

pošlime mu pyramídy dobra,

aby nám odpustil.

Ak nám niekto ublížil,

pošlime mu pyramídy dobra,

že som mu už odpustil.

 

Vysielajme teda vedome do celého sveta, všetkým ľuďom bez rozdielu, len a len žiarenie z pyramíd dobra, a potom sa na nás naplnia slová Syna Božieho, Ježiša:

„Miluj svojho nepriateľa ... miluj svojho blížneho ako seba samého.“