Témy:

Výzva ženám Európy.

Žena! Čo všetko si mala byť, a nie si. Čo všetko sme my, muži, mali byť, a nie sme. Kam sme sa to vlastne dostali, do akej doby sme sa to narodili? Kam sme posunuli svoje hranice normálnosti a morálky?

Je to normálne, aby sme na ulici zbadali idúce ženy, z ktorých sa nakoniec vykľujú muži alebo im podobné akési kreatúry? Je to normálne, aby ženy živili svojich mužov, zakiaľ sa z týchto slabnúcich samcov stanú iba leniví klebetníci a uschýnajúce stebielka vo vetre?

Kto má potom chrániť pred vonkajším nebezpečenstvom svoju vlastnú rodinu, svoje okolie, svoju vlasť? Cudzí žoldnieri? Alebo snáď dnešné mužatky, či snáď chúliace sa pozostatky bývalého chlapa?

Nie je žiadnym tajomstvom, že dnešné armády v EU majú iné úlohy v zahraničných misiách pod cudzími vlajkami, než chrániť vlastné obyvateľstvo.

Ako si má žena vážiť chlapa, ktorý pod vplyvom zvrátenej propagandy chce byť opačným pohlavím? A ako si má zase muž vážiť ženu, ktorá nielen navonok, ale aj vo svojom vnútri robí všetko pre to, aby bola hrubšia než drevorubač? Alebo pri nedostatku vlastnej prirodzenej citovosti a ženskej jemnosti či studu odhaľujú mnohé ženy na verejnosti vlastné telá až do takej miery, že sa do bodky napĺňajú veľavravné slová: <Pani sa začína obliekať, zrejme sa chystá spať.>

Kto má na tomto všeobecnom úpadku a marazme svoj najväčší podiel? Ženy, muži, finančníci, oligarchovia, umelci, či politici? A na koho sa budeme ešte vyhovárať? Nie sme to nakoniec my sami?

Kam to vlastne dospela Európa, keď sa na jej verejných priestranstvách a v mestách doslova odohráva „safari“ – lov na naše európske ženy cudzími privandrovalcami? A kde sú európski rytieri? Prečo sú zalezení vo vlastnom strachu pred zodpovednosťou, sediac pri tablete a prikrytí farebnými vyčačkanými látkami, pod ktorými si úzkostlivo chránia svoje navoňané telá a nalíčené tváre?

A čo bude s týmito odvážnymi imigrantami (okolo 80% vycvičení svalnatí mladí muži), ktorí „rytiersky“ doma nechali svoje vlastné ženy, matky, deti, starcov, príbuzných – napospas teroristom, pred ktorými vraj utekajú? Žeby toto mala byť budúca „ochranka“ Európy?

Ženy! Cítite sa bezpečne v časoch súčasnej organizovanej ilegálnej imigračnej tsunami na starý kontinent? Nie? Zradili vás vaši pasívni muži alebo zradní politici? Chcete žiť v bezpečnej Európe? Chcete žiť v právnom štáte? Nechcete sa dožiť barbarskej budúcnosti, kde by naša civilizácia skončila na troskách euro-antlantického multi-kulti experimentu?

Výzva! Ženy Európy!

Veď vy tvoríte minimálne polovicu svetovej populácie!

Ak nie sú muži v Európe schopní chrániť svoje matky, ženy, dcéry a sestry tým, že minimálne pošlú na smetisko dejín tie politické „štandardné“ strany, ktoré akýmkoľvek pričinením spôsobili rozvrat v dnešnej multi-kulti Európe, tak to musíte urobiť vy, Európanky!

V najbližších voľbách, na všetkých úrovniach, dajte radšej svoj hlas novým stranám, ktoré by radi očistili tento kontinent od dovezených parazitov a násilníkov, ako aj od zradcov vlastných národov – od európskych vlastizradcov.

Ak sa hovorí „Človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže“, tak v tejto dobe to platí tisícnásobne.

O vás, ženách, sa povráva, že ste slabším pohlavím. Naozaj? Možno čo sa týka iba vonkajšej telesnej schránky (čo teda mnohokrát už tiež nie je dnes pravda). Ženy sú silnejšie v citových prejavoch a v prijímaní z vyšších duchovných úrovní.

Je to hlúposť, keď sa hovorí, že muž je tou hlavou, ktorou hýbe krk – čiže žena?

Každá správna žena, bez ohľadu na to či je matkou alebo nie, by mala byť strážkyňou plameňa túžby po Svetle a Pravde a naopak, každý správny muž by ju v tom mal podporovať a chrániť, pretože iba potom môže nastať harmonický vývoj rodiny ako základ zdravej spoločnosti.

Ale určite nie tak, ako je to dnes často vidieť na mnohých miestach Zeme, kde žena je iba slúžiacou gejšou a znamená pre svojho muža menej než zver.

Ani jeden národ nemôže stúpať nahor, alebo byť šťastný, ak nemá pravé, nefalšované ženstvo, nasledovaním ktorého sa jedine môže a musí vyvinúť i pravé mužstvo.

Až vtedy, keď žena bude znovu ženou a chlap chlapom, keď sa planéta Zem dožije zasľúbenej Ríše pokoja a mieru, naplnia sa prorocké slová zo Zjavenia Jána:

<A videl som NOVÉ NEBO a NOVÚ ZEM>