Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Kto sa má báť?


Temno priam majstrovsky, prostredníctvom luciferovských poskokov, už dlhé veky dusí na Zemi dobré chcenie ľudí, používajúc nato najmä strach.

Strach pôsobí vnútri ako kyselina, strach dokáže doslova ochromiť človeka, strach privoláva nešťastie, strach dokáže zlomiť neraz aj zdanlivo veľkých hrdinov. A o tomto temnoty veľmi dobre vedia. Preto je toľko strachu na Zemi a toľko rôznych jeho podôb.

Veľakrát sa ale potvrdí, že z neznáma schválne vybudený strach sa pokračujúcimi udalosťami neraz rozplynie v nič a človek s úžasom zisťuje, že sa bál vlastne zbytočne. Odkiaľ ten strach ale prišiel? Z ničoho?

Strach nie je pozitívna emócia, v strachu robí človek oveľa častejšie chyby, takže logicky z toho vyplýva, že strach zo Svetla neprišiel.

A ako je to vlastne v skutočnosti so Zemou?

Planéta Zem dostala od Boha milosť a bude od všetkej temnej hávede očistená. To je Božie zasľúbenie a tak sa aj stane. Zachránení budú len tí, ktorí prejdú duchovnou premenou; len tí, ktorí budú žiť podľa Božej vôle.

A toto všetko temní poznajú, lebo mnohí z nich sú aj jasnovidní. Títo vedia, že do Kráľovstva Božieho už nevstúpia, a tak sa snažia aj cez strach brániť, aby doň vošli iní.

Ale ľudia majú predsa od Boha veľký dar. Môžu sa rozhodnúť podľa slobodnej vôle. Záleží teda len od každého jednotlivca zvlášť, či naletí na niektorú z rafinovaných pascí temnôt, alebo bude veriť v Boha a Jeho silu, že temno tu naveky nebude.

Hovorí sa, že „kto sa bojí, nech nejde do lesa“.

Tento „les na Zemi“ nie je už ani les, ale je to zarastená, neprehľadná húština temných ľudských myšlienok, slov a činov. Tento zmätok, ktorý vytvára u ľudí neistotu a strach z budúcnosti, je pôvodcom mnohých chorôb a nešťastí. Ale kto dovolil, aby burina pokryla skoro celú Zem? Predsa my, ľudia. Takže sú to opäť len ľudia, ktorí musia najprv ukázať odvahu postaviť sa temnotám zoči-voči a pre svoju záchranu aj niečo urobiť.

Záchranca totiž nebude zachraňovať tých, ktorí len čakajú, hoci aj títo sa určite svojej „odmeny“ dočkajú .......

Agresivita mnohých dnešných ľudí zakrýva stále hlasnejšie vnútorné tušenie niečoho, čo sa neodkladne približuje. Každým dňom, hodinou, sekundou sa blíži Deň, kedy aj toto pozemské temné bahno bude zlikvidované a tento umelo vytvorený chaos nahradí čistota, láska a spravodlivosť.

Boh sa nenechá vo svojom vlastnom stvorení donekonečna vysmievať nejakými namyslenými pozemskými kreatúrami, ktoré z Jeho Zeme urobili chliev.

 

Vy, ktorí ste sa rozhodli v dobrom chcení kráčať v ústrety Svetlu, Vy sa nemáte čoho báť.

Nech sa bojí temno, lebo jeho dni sú už zrátané.