Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Varovania a my, ľudia – 2012

 

V roku 2011 bolo počuť viacero varovaní o tom, že v blízkej dobe môže na Zemi dôjsť k nebývalým škodám, spôsobených zvýšenou slnečnou aktivitou, aby ľudia nato mysleli a zariadili sa podľa toho.

Avšak namiesto reálneho pohľadu na planétu Zem a jej vesmírne okolie, namiesto skúmania komplexných informácií a súvislostí, ako aj dávnych proroctiev, sme niektorí (ja osobne viackrát z bližšieho ako aj z menej bližšieho okolia) obdržali ako odpoveď v tom lepšom prípade výsmech, neveriace krútenie hlavou alebo počudovanie sa ako nad človekom, ktorému už zrejme nadobro preskočilo, no a v tom ostrejšom prípade to bolo rázne odmietnutie s tým, že nech už prestaneme s tým strašením.

Toto sú najčastejšie reakcie nám blízkych ľudí, ktorým by sme chceli pomôcť. Vybrali si.

A tak sa pozrime bližšie na dnešnú realitu, aby sme lepšie pochopili, ako ďaleko malo vlastne to naše „bu-bu-bu!“ od skutočnosti:

Dňa 8.3.2012 na všetkých našich TV staniciach, v hlavných večerných správach oznamovali, že na Slnku došlo k najsilnejšej erupcii za posledné roky. Súčasný cyklus sa začal v roku 2007 a pravdepodobne vyvrcholí v roku 2013.

Táto geomagnetická búrka patrí do kategórie „stredne silných“. V prípade silnej búrky by to mohlo mať pri dopade týchto častíc na Zem nedozierne následky.

V súvislosti dôsledkov takejto magnetickej slnečnej búrky na život na Zemi sa už dnes spomínajú najmä tieto riziká:

1/ narušená ionosféra Zeme;

2/ narušenie činnosti elektrických rozvodných sietí (možné výpadky elektrickej energie, energetické spoločnosti sú v pohotovosti);

3/ narušenie satelitných navigačných systémov;

4/ poškodenie až zničenie satelitov;

5/ poškodenie vesmírnych družíc (možné, až životu nebezpečné, radiačné ohrozenie astronautov na medzinárodnej vesmírnej stanici);

6/ neblahý vplyv na letovú prevádzku:

- narušenie leteckých koridorov, odklonenie a presmerovanie letov (hlavne nad polárnymi oblasťami);

- ohrozenie správnej činnosti prístrojov na palube lietadla, reálna možnosť výpadku palubných počítačov;

Podľa vyjadrenia odborníkov, ktorí u nás skúmajú vesmírne žiarenie, keď budú vedci vedieť vopred predvídať ohrozenie Zeme obrovským magnetickým žiarením z vesmíru, budú sa môcť urobiť rozličné opatrenia, napr. „že sa ľudia môžu schovať pod zem“.

Rád by som k horeuvedeným informáciám pridal ešte niekoľko ďalších poznámok, ktoré zatiaľ verejne nikde neodznievajú.

Už od jesene minulého roku som od ľudí, ktorí sa pohybujú v prostredí astronómov, mal informácie, že v marci 2012 sa začne veľká aktivita Slnka, ktorá okolo 20.apríla 2012 by mohla prvýkrát vrcholiť a môže to spôsobiť vypadnutie satelitov, pokazenie PC, pokazenie palubných prístrojov na lietadlách, apod.

Málokde a možno nikde sa neuvádza údaj, že do konca roka 2012 sa takéto obrovské slnečné erupcie pravdepodobne so stúpajúcou intenzitou zopakujú ešte niekoľkokrát, aby to v budúcom roku vrcholilo.

Takže ak už teraz pri stredne veľkej slnečnej erupcii vedci naznačujú a vážne nahlas varujú, čo všetko sa môže stať, že napr. budeme nútení utekať do podzemných krytov, ako za vojny, tak čo sa bude diať potom, keď to bude vrcholiť?

Samozrejme, mnohé časové údaje a predpovede sa nemusia presne vyplniť v predpokladanom čase, ale naplnia sa určite! Ak sa ich splnenie oddiali, nie je to vôbec žiadna výhra, naopak, intenzita narastá a účinok bude neskôr o to silnejší.

Nech sa teda posmievači a neveriaci pochybovači smejú aj naďalej, úškrny im čoskoro zamrznú na tvári. Však aj tá naša technicky vyspelá meteorológia nedokáže často ani na pár dní vopred predpovedať správne počasie a mnohokrát dochádza k neočakávaným „prekvapeniam“.

K bodu 2/ by som rád spomenul to, čo vravia fundovaní elektroinžinieri.

Keby na Zem dopadla primerane obrovská solárna búrka, čo nikto z vedcov nevylučuje, môže to spôsobiť, že napr. trafostanice začnú vybuchovať jedna po druhej. A toto už nie je žiadna sranda. Pretože trafostanice majú určitú životnosť a nie je ich „na sklade“ toľko, aby mohli byť vymenené v krátkej dobe ako popadané stožiare. A vieme si dobre domyslieť, čo by spôsobil náhly výpadok elektrickej energie vo väčšom meste, k tomu ešte dlhodobý.

Chod mnohých dnešných bánk, obchodov, rôznych inštitúcií je častokrát riadený pomocou satelitnej siete. Avšak keby satelity vypadli, ako by to tu dolu fungovalo?

Táto civilizácia stojí na tenučkej „stračej“ nôžke, ktorá nesie meno „ELEKTRONIKA“ – jeden z najväčších výdobytkov technického pokroku pozemského človeka – „pána tvorstva“.

Pokiaľ všetko funguje, je dobre. Ale všetci vieme, aká citlivá je dnešná elektronika, a to nielen na prach. Vidíme to teraz, keď už sa nedá utajiť fakt, že stačí obyčajná stredná solárna búrka a celá Zem je s jej výdobytkami vedecko-technického rozvoja v pohotovosti a v obavách.

Mali by sme si uvedomiť, aký dosah na naše životy a domácnosti môže a bude mať skutočnosť, ak sa HLAVNÝ VYPÍNAČ elektrických rozvodných sietí náhle vypne. Od elektrickej energie závisí nielen svetlo v žiarovke, prúd v zásuvke, ale bez elektrickej energie nejdú ani plynové ohrievače, bez elektriny nepôjdu ani čerpadlá na vodu, atď, atď. Všetko je už závislé na elektronike a na tomto vypínači.

Sú ľudia psychicky pripravení nato, že sa vo svojich domácnostiach ocitnú z minúty na minútu nielen v tme, bez TV, SATELIT, INTERNET, PC, VIDEO, MOBIL, ale budú aj bez kúrenia, bez vody, bez možnosti zohriať si čokoľvek, bez možnosti umytia, bez možnosti splachovania WC, apod?

V tomto prípade majú výhodu tí, ktorým voda do domácnosti tečie samospádom, alebo majú blízko prírodné vodné a tepelné zdroje. Mestské aglomerácie tu na všetkých frontoch zjavne ťahajú za kratší koniec.

A ako by to bolo s automobilmi, ktorých chod je riadený počítačom v palubnej doske? Ochráni karoséria automobilov tieto jemné prístroje pred silným geomagnetickým žiarením, keď sa dnešní vedci boja, že sa v lietadlách môžu palubné prístroje pokaziť? Sú teda lietadlá menej chránené než automobily? Nie som vedec s patričnými výsledkami vedeckých pokusov, aby som na toto vedel 100-percentne správne zodpovedať, avšak čo by nastalo, napríklad so zásobovaním obyvateľstva základnými ľudskými potrebami, keby sa doprava odrazu zastavila, tam kde je, tak to si viem veľmi dobre predstaviť. Zmätok, chaos, anarchia, ...

Keď sme už pri automobiloch, tak vlastne najlepšie by dopadli 30 ročné autá, Trabanty, škodovky 105, apod., kde žiadna jemná elektronika nebola. Zdá sa mi, že sa éra bicyklov a pešiakov aspoň na nejakú dobu neodvratne blíži.

K bodu 6/ by som chcel pripomenúť len to, že určite by žiadne lietadlo nemalo spadnúť len tak, najmä ak vedci budú zavčasu varovať pred dopadom slnečnej búrky, a lietadlá sadnú tak na zem. Ale keby tá erupcia na Slnku bola veľmi silná a lietadlo by bolo nútené pristáť na najbližšom letisku, tak potom aký dlhý čas by sa v prípade poškodenia prístrojov muselo čakať na nové súčiastky? A čo medzitým pasažieri?

Naša civilizácia sa momentálne zmieta v hospodárskej recesii, ktorej výsledok neveští nič dobré. Svetoznámi „ekonómovia“ sa predbiehajú v tom, ako by sa to mohlo zvládnuť, stretávajú sa štátni predstavitelia, aby to vyriešili, tešia sa, keď schvália ďalší „balíček“, a pritom málokto myslí nato, že hlavné slovo tu povie aj tak niekto úplne iný – PRÍRODA.

Tak málo stačí a naša ekonomika sa vôbec nemusí zrútiť sama v sebe, čo sa teda aj tak deje, ale stačí len malinké „fúknutie“ zo Slnka a je po vedecko-technickom zázraku na Zemi, aj po celej tejto ekonomike-neekonomike.

Z horeuvedeného sa mi tlačí do popredia niekoľko otázok, ktorých odpovede by si každý zodpovedný človek mal čo najskôr nájsť, pokiaľ mu do uší nezaznie - „neskoro“:

- sme pripravení nato, že môžeme byť dlhú dobu bez elektrickej energie?;

- sme pripravení nato, že v prípade dlhodobého a plošného vypadnutia elektrickej rozvodnej siete nebudú normálne fungovať nielen naše domácnosti, ale ani obchody, banky, úrady, zdravotnícke zariadenia, apod.?;

- vieme o tom, že už dlhodobo ničíme globálne a frontálne planétu Zem a všetko živé, čo je na nej?;

- vieme o tom, že MAJITEĽOM planéty Zem nie je človek ale ON – NAJVYŠŠÍ a že Jeho zhovievavosť s nami je už na konci?;

- vieme o tom, že my, pozemšťania, sme len nevďační nájomcovia na planéte Zem, ako o tom vravel Syn Boží (viď. Nový Zákon v Biblii)?;

- vieme o tom, že Majiteľ planéty Zem so svojimi služobníkmi a so svojimi „čistiacimi čatami“ je pripravený očistiť svoj majetok?;

- sme psychicky pripravení nato, že táto civilizácia v tejto skazonosnej podobe končí, aby po odprataní jej trosiek bola vybudovaná nová, spravodlivá spoločnosť?;

- sme schopní psychicky zvládnuť to, že očista Zeme bude takisto „ohľaduplná“ voči nám, ľuďom, ako sme my dnes ohľaduplní voči prírode – presne podľa prírodného zákona: „čo zaseješ, budeš žať“?;

- sme schopní vnútorne odmietnuť a odhodiť tento nezdravý spôsob života na Zemi, kde ide len o to „kto z koho“, a nie o pomoc a „lásku k blížnemu“?;

- nie je krajšie tešiť sa na „NOVÉ NEBO a NOVÚ ZEM“, ktorá sa zvestuje v poslednej časti Biblie – v Zjavení Jána a hlavne pričiniť sa o to svojím dielom?

Hľaďme s nádejou do budúcnosti s vedomím, že naša modrá planéta Zem bude očistená a zachránená, a prispejme k tejto veľkej, nevyhnutnej zmene na nej, hoci len čistým myslením a konaním vo svojom okolí, aby bolo toho utrpenia čo najmenej.