Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY VO STVORENÍ

 

Dopravné prostriedky slúžia na prepravu osôb a materiálu z jedného miesta na druhé.

Mnohé dopravné prostriedky okrem uvedeného spĺňajú neraz ešte jednu dôležitú funkciu - chránia cestujúcich pred vonkajšími nežiaducimi poveternostnými vplyvmi. Vnútri sa umelo vytvorí klíma, ktorá cestujúcim vyhovuje (kúrením, klimatizáciou, apod.), hoci vonku môžu byť dokonca také podmienky, že by v nich nikto z posádky dlhšie či kratšie neprežil.

Všetky prejavy pohybu, života sú dôsledky vzájomného pôsobenia vyžarovania viacerých foriem určitej energie. Z fyziky vieme, že aj hmota je len patričným prejavom energie, že je to len iný stav určitej energetickej hladiny, či frekvencie základného žiarenia.

 

Pre človeka je vodné prostredie v hlbinách jazier, morí a oceánov nezlučiteľné s podmienkami, ktoré on potrebuje pre svoje prežitie na zemi. Ale napriek tomu sa človek do týchto hlbín dostal. Ako? Dokázal využiť prírodné zákony a zostrojil si takú ochranu, napr. pred ničivým hydrostatickým tlakom, že môže prostredníctvom tejto vonkajšej ochrany pozorovať a pohybovať sa v prostredí, kde za normálnych okolností by žiadny človek neprežil.

Touto ochranou sú pre ľudí skafandre s kyslíkom alebo dopravné teleso - ponorka. Sú to vlastne účelovo vytvorené bariéry, vo vnútri ktorých sa nachádza mikrosvet, kde človek (dočasne!) môže prežiť vo vonkajšom nevyhovujúcom prostredí.

Hasiči pri hasení požiarov takisto používajú rôzne masky, špeciálne ochranné odevy, či skafandre, ktoré ich tiež chránia pred životunebezpečnými splodinami alebo vysokými teplotami. Tieto ochranné pomôcky im slúžia (aj tu len dočasne!) nato, aby mohli plniť úlohy v prostredí, v ktorom by bez tejto umelej ochrany neprežili.

V obidvoch uvedených prípadoch musia byť potápači alebo hasiči veľmi dobre pripravení fyzicky, aj psychicky na túto zvýšenú telesnú záťaž.

A čo kozmonauti? Boli na Mesiaci bez akejkoľvek ochrany? Nemá ľudstvo vo vesmírnych staniciach dôkazy o tom, že ľudské pozemské telo dokáže prežiť aj mimo Zeme? Nie sú teda práve dnešné kozmické dopravné telesá tiež len určitou formou energetickej bariéry, ktorá popri dopravení posádky do cieľa udržuje vo svojom vnútri taký mikrosvet v porovnaní s vonkajším makrosvetom, že sa aj tu dá dočasne prežiť?

Kozmonauti takisto musia prejsť tvrdým výcvikom, aby si ich pozemské telá zvykli na nadmerné zrýchlenie pri štarte, na beztiažový stav v kozme, atď, atď.

A toto všetko dokáže dnes pozemské ľudstvo! Ale my vieme, že v porovnaní s tým, čo sme už mohli vedieť, je terajšie naše vedecké poznanie prakticky ničím.

Ďalej vieme, že existujú mimozemské civilizácie, ktorých dopravné prostriedky sa dokážu zmaterializovať a dematerializovať, vykonávajúc pohyby, ktoré niekedy priam odporujú našim súčasným fyzikálnym poznatkom, dnešnej pozemskej mechanike, aerodynamike, apod.

Ja osobne som dňa 31.12.1999 v skorých ranných hodinách videl lietajúce teleso, ktoré sa zjavilo na hviezdnej oblohe z „ničoho“, pohybovalo sa tak, ako sa žiadne lietajúce teleso dnešnou pozemskou technikou nepohybuje, aby nakoniec na inom mieste zase zmizlo uprostred letu.

A čo potom bytosti z vyšších sfér Stvorenia? Oni nie sú schopní vytvoriť takú energetickú bariéru, vo vnútri ktorej by bolo vytvorené napr. také prostredie, ktoré by umožnilo za určitých splnených predpokladov dočasne prežiť pozemskej posádke napriek tomu, že „vonku“ by boli také podmienky, kde by nielen pozemské telo ale aj ľudská duša obrazne povedané „zhoreli“? Takéto duchovné, či praduchovné dopravné teleso („živé“ alebo „oživené“) v tej najvhodnejšej forme už je nemožné vytvoriť?

Alebo predsa len to staré: čo dnes neviem JA pochopiť,  to neexistuje?...

Na mnoho vynálezov a objavov sa v histórii prišlo pozorovaním prírody a analógiou, ktorá ukazovala na jednotné princípy v rôznych úrovniach a prostrediach sveta.

Všetci spomenutí (potápači, hasiči, kozmonauti) sa presúvajú pri plnení svojich povinností do určených ochranných obalov alebo dopravných prostriedkov s tým vedomím, že sa po splnení úlohy alebo poslania vrátia v tej istej telesnej podobe tam, kde už nebudú potrebovať ich pozemské telá žiadnu umelú ochranu voči vonkajšiemu nepriaznivému prostrediu.

Ak by mala hroziť pozemská smrť Vyslancovi, ktorý má za úlohu zničiť na Zemi zlo, nevzali by Ho v práve narodenom hrubohmotnom tele Jeho sluhovia do bezpečia, najmä ak vieme, že Vyslancov Božích temno na Zemi vždy prenasledovalo a vraždilo?

 

Ak sa nájdu takí, čo sa snažia vysvetľovať deje, ktoré boli zo Svetla dávno zvestované a už aj jasne vysvetlené, po svojom a opierajú sa navonok v týchto svojich výkladoch o Slovo Pánovo, ak teda títo ľudia na jednej strane verejne potvrdzujú pravosť poslania osoby, ktorá bola vyslaná zo Svetla na pomoc pozemskému ľudstvu a ktorá v tom posvätnom zvestovanom deji „hrá jednu z najhlavnejších úloh“, ale na druhej strane niektorými svojimi vysvetlivkami popierajú verejne niektoré jej upozornenia, smeruje to k tomu, že nestranný pozorovateľ si logicky pomyslí, že títo „učitelia“ si vo svojich písomnostiach vyberajú len to, čo im vyhovuje, ale to, čo ich upozorňuje a odporuje ich vlastnej teórii o danom deji, to akoby nevideli, a preto to aj ignorujú.

Ak osoba, Svetlom poslaná, doslova napíše, že „dieťa (pozn. ktoré sa má vrátiť na Zem) po narodení dopraví do božskej ríše praduchovné kozmické teleso a všetko bude prebiehať v rámci večných zákonov“, mal by sa každý ďalší „prorok“, ktorý tento Bohom zasľúbený dej verejne vysvetľuje, vážne zamyslieť nad svojou malosťou, či sa vo svojich niektorých výkladoch nezmýlil.

Ak totiž pozemské ľudstvo dokáže zostrojiť kozmické lode, chrániace posádku pred vonkajším prostredím, tak použijúc ten istý princíp, len na vyššej  energetickej úrovni, už duchovne vyspelejšie hierarchie nedokážu zostrojiť také dopravné teleso, ktoré bez ohľadu na vonkajšie prostredie by uchovalo vo svojom vnútri takú priaznivú atmosféru z niektorého z nižších svetov, napr. aj zo Zeme, aby osoba v dopravnom kozmickom telese mohla dočasne prežiť v hrubohmotnom tele, najmä ak sa vie, že sa má vrátiť v tomto pozemskom tele po relatívne krátkom čase na Zem?

 

Celou históriou ľudstva sa neustále potvrdzuje, že kto ustrnul vo svojich poznatkoch či prežitiach, ktoré nemuseli byť vždy vyvolané Svetlom a na ktoré sa viazal dotyčný viac než na vysvetlenia od Boha a na podobnosť účinkov prírodných zákonov vo všetkých vrstvách Stvorenia, ten sa postupne od Pravdy odklonil, žiaľ, častokrát bez toho, že by to sám spozoroval, v dôsledku čoho už viac nebol schopný pochopiť mnohé logické súvislosti v pôsobení večných zákonov.

 

Preto nech hromovo znie celým hmotným Stvorením varovanie:

 

„Samoľúbosť a domýšľavosť, pochádzajúce z temna, dostali už nejedného pútnika do slepej uličky, a preto mnohí neopatrní nestihnú z vlastnej vôle vrátiť sa načas DOMOV!“