Témy:
Bludisko | Trojuholník Posledného súdu | Bahno smrti | Kladivo | Hookov zákon |
Špirála osudu | Traja pútnici | Zakázané knihy | Očistená dedina | Dôchodcovia

Poznanie vesmírnych zákonov

  Človek sa často vo svojom živote dostáva do neočakávaných situácií a niekedy aj s trvalými následkami. V týchto prípadoch je mimoriadne dôležité, akým spôsobom je takto postihnutý schopný s novým – zdanlivo aj neriešiteľným – problémom sa vysporiadať.

Až v kritických životných okamihoch ľudia ukazujú, koľko vnútorných síl dokážu zmobilizovať. V týchto ťažkých chvíľach fyzická sila vo väčšine prípadov nerozhoduje - ale vnútro človeka.

Nato, aby človek lepšie zvládol nečakané údery osudu, je mimoriadne dôležité, aby spoznal aj príčiny toho, čo sa okolo neho deje. Bez poznania zákonov, ktoré sú univerzálne v celom vesmíre a stvorení, je človek v takom postavení, ako keby ho premiestnili kdesi do džungle a on by nepoznal jej zákony a ani cestu z nej.

        Každý človek by mal poznať prírodné, vesmírne zákony, inak pomenované večné, dokonalé Božie zákony, ktoré sa prejavujú jednak na hmotnej ako aj na nehmotnej úrovni. Ich poznanie a následne aj život v súlade s nimi môže priniesť každému človeku v konečnom dôsledku len požehnanie.